Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Tid: 6 oktober kl. 09:00-12:30

Pris: 2 950 kr + moms

Medlemspris: 2 550 kr + moms

Plats: Online via Zoom. Länk skickas per mail till anmälda deltagare dagen innan utbildningen.

Lärare: Olof Degerfeldt

Olof har 35 års erfarenhet som chef, ledare, vd, styrelseledamot i både lokala, nationella och internationella företag i börs-, privat-, medlemsägda företag och ideella organisationer upp till flera miljarder. Som styrelsearbetare har han erfarenhet från 37 styrelseuppdrag därav 31 som styrelseordförande. Dessutom ofta anlitad föreläsare och utbildare inom styrelsearbete och företagsutveckling. Han även ägt, utvecklat och genomfört framgångsrika exits i flera egna bolag.

Anmäl dig här!

 

Förening

Onlineutbildning: Framgångsrik ägarstyrning och ägardirektiv

Detta är fokusutbildningen för dig som är ägare. Du får en samlad bild av hur du kan skapa tydlighet, struktur och värde i bolaget genom ägarstyrning. Du får också ta del av tips och erfarenheter från andra ägare och möjlighet att ta upp dina frågeställningar. Är ni flera ägare kan ni med fördel gå utbildningen tillsammans.

Ett framgångsrikt företagande börjar i ett ägardirektiv, inte att sammanblanda med bolagsordningens ändamålsparagraf och aktieägaravtal som är ett juridiskt dokument.

Bolagsordning
Aktiebolagslagen säger inte ett ord om ägardirektiv. Det närmaste vi kommer är ändamålsparagrafen i bolagsordningen. Men den är ofta så allmänt hållen att den saknar vägledning, vilket precis är det som ägardirektivet ska ge.

Aktieägaravtalet
Innehåller rådande villkor för ägarna i ett aktiebolag, till exempel hur man gör om en delägare vill göra en exit, sälja sina aktier eller avlider. Genom att komplettera med ett ägardirektiv tydliggör ni ägarnas ambitioner, förhindrar onödiga konflikter och skapar förutsättningar för framgång.

Varför ett ägardirektiv
I ägarledda bolag med flera ägare är det vanligt att målbilden spretar åt olika håll. Kanske har ambitionerna ändrats sedan man startade bolaget, kanske har nya ägare tillfört insikter eller att trender i omvärlden har ändrat förutsättningarna.

Ägarnas många roller
I många företag har ägarna samtliga roller, sitter i styrelsen och i ledningen. Då landar fokus ofta på operativa och dagliga frågor medan strategiska frågor inte hinns med vilket riskerar leda till att ägarna glider isär och att man successivt har olika syn på hur verksamheten ska utvecklas, styras och ledas.

Extern styrelse eller vd
Om tankar finns på att ta in en extern styrelse eller vd är det av största vikt att ägarnas ambitioner, värderingar och målbild är tydliga. Det är också högst relevant om exempelvis en extern ägare ska tillkomma och ägarna vill säkerställa att de nya ägarna delar samma syn på hur bolagets ska drivas. Genom att formulera ett ägardirektiv skapar ägarna rätt förutsättningar för styrelsens och ledningens strategiska och operativa arbete.

Minskad risk
Ett ägardirektiv minskar samtidigt risken för konflikter mellan ägare, styrelse och ledning som kan skada verksamheten. Därmed skapar ägardirektivet bättre förutsättningar för en lönsam och effektiv verksamhet.

Om du är ensam ägare
För dig som är ensam ägare i ett bolag har ett ägardirektiv högt värde. Det blir ett hjälpmedel för att behålla ditt fokus, arbeta mot din målbild och vara tydlig med företagets syfte. Ägardirektivet är också en väsentlig bas för strategiarbetet och styrelsens uppgifter, som grundas på innehållet i ägardirektivet.

Men vad ska ägardirektivet innehålla?
Ett ägardirektiv är ett styrdokument som innehåller ägarnas gemensamma ambitioner med sitt ägande. Vad är det som motiverar och driver mig som ägare? Vad vill jag att bolaget ska uppnå? Hur vill jag att bolaget ska se ut då? Hur ska bolaget styras och restriktioner samt riktlinjer hur företaget ska drivas. Ett ägardirektiv utgör således grunden för styrelsens och ledningens strategiska och operativa arbete.

Utbildningens upplägg

Föreläsning varvas med dialog och workshop i mindre grupper för utbyte av erfarenheter, där du som ägare får kunskap, insikt och handfasta råd kring ägarstyrning och inte minst processen för hur ett ägardirektiv tas fram och dess innehåll. Dessutom ett digitalt utbildningsmaterial och flera mallar.

Nationella partners: