Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Tid: 

Torsdag 18 mars kl 07:45-09:00

07:45-08:00 Mingel

08:15-09:00 Föreläsning

Digital sändning. Länk mailas till anmälda deltagare innan sändningen.

Anmäl dig här!

Webbinariet är kostnadsfritt för medlem i StyrelseAkademien. Icke medlem betalar 100 kr via swish vid anmälan. Ange ditt namn i betalningen.

Swishnummer: 123 364 45 31

Förening

Webbinarium: Hur undviker du som styrelseledamot att företagets problem faktiskt hamnar i dina knän? Och hur försäkrar du dig mot detta?

Vet du att du som styrelseledamot kan råka illa ut och vad du kan göra för att undvika personligt ansvar? 

Okunskap om styrelsens arbete och ansvar medför tyvärr allt oftare personliga tragedier.

I pandemins spår med brister i stödsystemen och uppskjutna arbetsgivaravgifter som ska återbetalas, så är allvarliga lönsamhets- och likviditetsproblem mer en regel och inte ett undantag och kan få mycket allvarliga konsekvenser för dig som ägare, styrelseledamot och företagsledning.

Till detta tillkommer både interna och externa tvister och problem, där du som styrelseledamot eller del av en företagsledning kan bli personligt skadeståndsskyldig och även tvingas stå för höga juridiska kostnader.

Under webbinaret så får du bl.a. veta mer styrelseledamöternas betalningsansvar, skadeståndsansvar, straffansvar och vad du ska tänka på för att inte hamna i blåsväder och vad du kan respektive inte kan försäkra dig mot.

Föredragshållare
Advokat Agneta Gustavsson och Göran Bergeling, Senior Risk & Insurance Consultant

Program:
07:45-08:15 digitalt frukostmingel
08:15-09:00 föreläsning

Webbinariet är kostnadsfritt för medlem i StyrelseAkademien. Icke medlem betalar 100 kr via swish vid anmälan. Ange ditt namn i betalningen.

Swishnummer: 123 364 45 31

StyrelseAkademin sprider strategisk kunskap om fördelarna med ett aktivt styrelsearbete som medför dels mindre risker för företaget och ledamöterna, dels lönsammare och mer värdefulla företag.

Anmäl dig här!

Nationella partners: