Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Tid: 

Torsdag 3 juni kl 07:45-09:00

07:45-08:00 Mingel

08:15-09:00 Föreläsning

Digital sändning. Länk mailas till anmälda deltagare innan sändningen.

Anmäl dig här!

Webbinariet är kostnadsfritt för medlem i StyrelseAkademien. Icke medlem betalar 100 kr via swish vid anmälan. Ange ditt namn i betalningen.

Swishnummer: 123 364 45 31

Förening

Webbinarium: Hur kan ett bolag arbeta för att aktivt skapa konkurrensfördelar i en föränderlig värld?

Välkommen på ett webbinarium med fokus på omvärlds- och trendanalys.

Denna morgon får vi lyssna till Niklas Grönberg och Lisa Ek på LTU Business bland annat om:

  • Vad är megatrender och varför är de av vikt att arbeta med?
  • Hur kan man analysera en bransch effektivt och hur skapar det värde?
  • Vilka lärdomar kan vi dra av våra konkurrenter?


Föreläsare:
Niklas Grönberg, Strategikonsult och utvecklingschef LTU Business
Lisa Ek, Strategikonsult och marknadschef LTU Business

LTU Business är norra Sveriges största affärsutvecklingsbolag med ca 40 anställda på 5 orter. De arbetar aktivt inom gränslandet mellan akademi och industri och ett av deras viktigaste fokusområden är strategisk stöttning till företagsledning och styrelser i Norrbotten och Västerbotten.

Program:
07:45-08:15 digitalt frukostmingel
08:15-09:00 föreläsning

Webbinariet är kostnadsfritt för medlem i StyrelseAkademien. Icke medlem betalar 100 kr via swish vid anmälan. Ange ditt namn i betalningen.

Swishnummer: 123 364 45 31

StyrelseAkademin sprider strategisk kunskap om fördelarna med ett aktivt styrelsearbete som medför dels mindre risker för företaget och ledamöterna, dels lönsammare och mer värdefulla företag.

Nationella partners: