Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

7 oktober 2020

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2020-3), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

ANN-CHARLOTTE BECKMANS STYRELSERÅD I KRISTIDER

Allra viktigast: Håll koll på likviditeten. Se till att ledningen upprättar ett bra dokument där både ledning och styrelse kan se cash flow. Följ in- och utbetalningar, gör prognoser. Se till att få se kvitto på inbetalningar av skatter och avgifter.

Diskutera skyldigheten att upprätta kontroll­ balansräkning om det egna kapitalet understiger halva aktiekapitalet. ”Jag har aldrig varit med om att upprätta en kontrollbalansräkning, men man måste veta exakt när man behöver göra det”.

Efterfråga ett bra ägardirektiv som styrelsen förstår hur den ska förverkliga och dra upp en strategi baserad på direktivet. Se till att strategin hålls även när det stormar.

AKTUELLA EXTERNA UPPDRAG

Ordförande:
• Inossia, behandling vid benskörhet
Ledamot:
• Visiba Group, it för sjukvården
• Neobiomics, probiotika till för tidigt födda barn
• Västernorrland Utveckling och Omvårdnad, boendeformer för psykisk ohälsa
• Styrelsekraft, rikstäckande styrelsenätverk
Advisory board:
• Uggla Massage & Wellness
• Patienthuset, erbjuder patientperspektiv till utvecklingsprocesser
• MyMowo, ledande inom digital träning 

Ann-Charlotte Beckman, professionell styrelsearbetare: Från sjuksköterska till affärsängel

Kvinna i ljusblå blus står utomhus.

Ann-Charlotte Beckman är sjuksköterskan som blev affärsängel – och därmed professionell styrelsearbetare. Under coronakrisen har hon fått ställa om hjärnan flera gånger. Hennes engagemang omfattar både företag som har fått stark skjuts och företag som fått stora problem. Det gäller att kunna stötta ledningen i alla väder.

För närvarande är Ann-Charlotte Beckman engagerad i åtta externa företag, antingen i styrelsen eller i advisory board. Hon har också startat ett investmentbolag, Life Science Invest, tillsammans med en kollega. Affärsidén är att hitta företag att investera i, och då är tanken att Ann-Charlotte Beckman eller hennes kollega ska ta plats i styrelsen.

Styrelsekunskap är alltså viktigt för Ann-Charlotte Beckman, och hon har därför varit engagerad i StyrelseAkademien sedan 2012 och gått flera utbildningar.

Ett av de företag där hon redan äger en liten andel, och är ledamot i, är Visiba Care – ett it-företag inom vårdsektorn. Företaget har utvecklat en skalbar teknisk plattform som ger vårdorganisationer möjlighet att öppna en eller flera digitala mottagningar. De har också tagit fram Red Robin, ett automatiserande verktyg för att sortera patienter efter sjukdom samt för att ta upp sjukdomshistoria.

Digitaliserad 1177
Verktyget är också anpassat för coronaviruset. Utifrån patientens svar på ett antal frågor beräknas sannolikheten för coronavirus och andra luftvägsrelaterade tillstånd och en sammanställning skickas till vårdutövaren som kan använda det som stöd i sin bedömning. En slags digitaliserad 1177, alltså.

Onödigt att säga att efterfrågan på Visibas tjänster har exploderat under våren 2020, och inte bara i Sverige – samma utveckling har företaget haft i både Norge, Storbritannien och Finland.

– Vi talar om en tillväxt på 600 procent per dag under vissa perioder, räknat på antalet inloggade vårdgivare och patienter i systemet. Jag har aldrig varit med om något liknande, säger Ann-Charlotte Beckman.

"Allra viktigast i kristider: Håll koll på likviditeten, när kontrollbalansräkning måste upprättas och följ lagd strategi."

Nyckelroll
Hon är inte ordförande i bolaget, men har ändå haft en nyckelroll med personliga kontakter med vd flera gånger i veckan under coronakrisen. Anledningen är att hon tack vare sin bakgrund har omvärldsbevakning som specialuppgift.

– Det är mitt jobb att svara på frågor som vilka trenderna är, hur folk och experter resonerar, vad tror de kommer att hända och vad konkurrenterna gör.

När Ann-Charlotte Beckman hittar något intressant tar hon antingen kontakt med vd eller för in uppgifter i ett gemensamt digitalt dokument. Därmed är både hon själv och ledningen hela tiden uppdaterade med det senaste. Hon håller sig à jour genom att lyssna på poddar, läsa intervjuer, delta i webbinarier samt vara aktiv på sociala medier och prenumerera på nyhetsbrev. Hon träffar också mycket folk i branschen och byter information – utan att bryta sekretessen, förstås.

Omvärldsbevakningen används också av styrelsen när den ska fatta avgörande beslut i en tid som på många sätt är osäker. Exempelvis valde man att öppna kontor i Oxfordshire, vilket visade sig rätt när företaget vann en upphandling från den brittiska statliga vårdjätten NHS.

Viktigt följa strategin
Oavsett vad som händer har styrelsen alltid också ett ”normalt” ansvar i ett bolag. Som att utgå från ägardirektivet och skapa en strategi för att uppfylla det. I kristider kan det bli svårt att hålla sig till strategin.

– Om inte styrelsen lyckas hålla ett strategiskt fokus kan besluten bli fel. Det kommer en fråga från en potentiell kund – ska vi gå in där? I vissa sammanhang är det viktigt att kunna säga nej. Man måste hålla koll på finanserna för att inte irra i väg och lägga resurser på fel sak. Ett beslut kan vara kortsiktigt bra, men ändå strategiskt fel. Det gäller att prioritera för att upprätthålla kundnöjdheten, säger Ann-Charlotte Beckman.

Läste till marknadsekonom
Vem är hon då, som har all denna kunskap om life science? Från början är Ann-Charlotte Beckman sjuksköterska, men hon lämnade vården redan på 90-talet för att läsa in en marknadsekonomexamen. Det var kommunikation som hamnade hon på Pfizer just som man skulle lansera potensmedlet Viagra i Sverige.

Kommunikationsmässigt var det en stor utmaning eftersom det är förbjudet att marknadsföra receptbelagda läkemedel till allmänheten. Samtidigt behövde mycket klargöras om Viagra: Det får till exempel inte användas av personer med kärlkramp, och det ökar enbart den sexuella förmågan – inte själva lusten. Ann-Charlotte Beckman lyckades så bra med den svåra pedagogiken att hon ombads vara med och leda den europeiska marknadsföringen.

– Det var också en utmaning. Den italienska läkemedelsmyndigheten leddes av en nunna!

När Viagra var på plats sökte sig Ann- Charlotte Beckman till den danska nättjänsten Netdoktor, där hon blev chef. Men företaget hade alltför låga intäkter och sattes i rekonstruktion. Det slutade med att hon erbjöds köpa Netdoktor för en låg summa pengar, vilket hon gjorde tillsammans med en kompanjon och en affärsängel.

Intresset väcktes
Nu började Ann-Charlotte Beckman intressera sig för styrelsearbete. Hon insåg att hon skulle kunna bidra med sina kunskaper om sjukvård och kommunikation till andra i vårdbranschen. När hon senare sålde Netdoktor till Bonnier, fick hon loss en betydligt större summa som hon sedan dess har investerat i branschen.

Bland de nuvarande uppdragen finns inte bara styrelseuppdrag. Hon är även medlem i Uggla Massage & Wellness advisory board. Till skillnad från Visiba rycktes mattan undan totalt för dem när corona slog till. Affärsidén att gå runt på företag och ge massage fungerade inte alls när fysisk distans måste hållas och alla jobbar hemma.

– Vi fick tänka till, dels om ekonomin – skapa en åtgärdsplan, kolla efter statliga stöd, korttidspermittering och så vidare – dels hjälpa till att utveckla affärsplanen för att få in andra intäkter. Vi ställde om verksamheten till “Uggla online” för digitala produkter och tjänster inom ergonomi, stresshantering samt psykoterapisamtal.

Men i ett advisory board har inte medlemmarna ett personligt ekonomiskt ansvar som i en styrelse, poängterar Ann-Charlotte Beckman. Det har hon däremot i ett annat företag, Inossia, där hon är ordförande. Det är ett forskningsföretag på randen till kommersialisering. Bolaget leds av de två entreprenörerna och forskarna Malin Nilsson och Cecilia Persson, som bygger sitt företag på ett patent för Inossias produkt – en mjukgörare som blandas med bencement och gör cementet mer flexibelt och fjädrande vilket minskar risken för nya sprickor hos patienter med benskörhet, osteoporos. Nu har processen med CE-certifieringen blivit försenad på grund av corona.

– Här kan ju inte styrelsen göra så mycket åt förseningen, det är bara att vänta. Men nu när Europa öppnar kan vi dra igång den igen samt starta upp en inplanerad internationell studie i ett antal länder, säger Ann-Charlotte Beckman.

 

Text: Ingrid Kindahl | Foto: Stefan Tell

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 3 2020)

Nationella partners: