Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

xx xxx  2020

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2020-4), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

Kristina Jarring Liljas uppdrag

Porträtt på kvinna

ORDFÖRANDE
• Gents, e-handel inom hudvård för män
• StyrelseAkademien Skåne

LEDAMOT
• MultiQ international, it-företag, noterat på OMX
• Brännbornföretagen, fastigheter
• Nitator Stainless Steel, tillverkning
• Invarmex, tillverkning
• StyrelseAkademien Sverige

Boktips: Lär dig bygga företagets hårdaste tillgång

Bokuppslag

Förtroende är inget man bör ta lätt på. Kristina Jarring Lilja, ordförande i StyrelseAkademien Skåne, menar att det är företagets hårdaste tillgång, långtifrån fluffigt. Nu har hon skrivit en bok i ämnet som är relevant för styrelser. Det är den första boken om förtroendekapital på svenska.

Bokens titel är ”Förtroende. Företagets viktigaste kapital. En praktisk handbok för beslutsfattare” (Roos Tegnér 2020). Den är uppbyggd i en konkret del om hur man bygger upp företagets förtroende, nivå för nivå, komplett med checklistor. Den andra delen handlar om beslutsfattaren själv och hur man på ett personligt plan gör för att åtnjuta andras förtroende. Texten är lätt att ta till sig och dispositionen gör det möjligt att läsa fristående kapitel.

– Det är inte alla som vet vad förtroende egentligen är. En del tror att det är synonymt med tillit. Men det är två olika saker, säger Kristina Jarring Lilja.

Tillit är en generell attityd till omvärlden och handlar om trygghet, till exempel att statsapparaten ska fungera. Förtroende är personligt och måste förtjänas.

"Du måste vara beredd att tacka nej till arvoden om bolagets värderingar inte stämmer med dina."

Förväntningar är ett ord som är tätt sammanlänkat med förtroende. Den som inte lever upp till de förväntningar som ställs kan inte förvänta sig att andra ska känna förtroende. Därför är det viktigt att alltid ha en tydlig dialog om vilka förväntningar som finns på respektive part när man är aktuell för ett styrelseuppdrag.

– Styrelseledamöter förväntas agera med etik och moral utifrån bolagets bästa. Vårt agerande styrs av våra värderingar. Det är viktigt att reflektera och bestämma sig för vilka ens värderingar är och om man delar värderingar i ett samarbete. Och kom ihåg att värderingar kostar. Du måste vara beredd att tacka nej till arvoden om bolagets värderingar inte stämmer med dina.

Oberoende är A och O
Som exempel berättar Kristina Jarring Lilja om en av sina egna starka värderingar när det gäller styrelsearbete: Oberoende. För länge sedan beslöt hon sig för att bara tacka ja till styrelseuppdrag om hon inte förväntas att själv köpa aktier i det aktuella bolaget.

– En sådan sak måste man göra klart innan man tackar ja. Men det gäller ju i princip alla andra förväntningar också, så långt det är möjligt, säger hon.

En annan kärnfråga när det gäller att få andras förtroende är att ha vad Kristina Jarring Lilja kallar lågt självfokus. Det innebär att ha förmågan att fokusera mer på andra än på sig själv – och att lyssna. På riktigt. Utan att samtidigt försöka formulera sin egen nästa replik i huvudet.

Många skulle kalla ovanstående för mjuka frågor, men Kristina Jarring Lilja menar alltså att det är fel. Utan förtroende förlorar du befintliga kunder och har svårt att attrahera nya, medarbetarna försvinner på sikt och bankerna vill inte finansiera företaget.

Sett på det sättet är förtroende inget annat än hårdvaluta och något som styrelser och ledningar behöver ha ett strategiskt fokus på.

Vill du beställa boken hittar du den här 

Text: Ingrid Kindahl | Foto: David Gabrielron

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 4 2020)

Nationella partners: