Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

16 juni 2020

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2020-2), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

 

Sök hjälp i tid 

Svart-vitt porträtt på man i kostym

– Företagsrekonstruktion är ett bra sätt att skyddas från fordringsägare, och dessutom kunna strukturera om verksamheten utifrån det nya marknadsläget.

Rekonstruktion är i regel ett mycket bättre alternativ än konkurs eftersom det senare alternativet innebär stora värdeförstöringar, så vi vill alltid uppmuntra till att söka hjälp i tid, säger Ackordscentralens vd Mikael Kubu.

Ackordscentralen är partner till StyrelseAkademien och Sveriges största rikstäckande specialiserade aktör inom obeståndsrätt. Den nu pågående coronakrisen har lett till fler konkurser för svenska företag, och antalet företagsrekonstruktioner har ökat kraftigt.

LÄS mer om konkurs- och rekonstruktionsförfarandet i den här broschyren från Ackordscentralen

Checklista för styrelseledamöter i coronatider


corona

Coronapandemin sätter många företag i stora svårigheter och styrelseledamöter kan bli personligt betalningsansvariga för företagets skulder. Men att kliva av är inte lösningen. Då är det betydligt bättre att aktivt bevaka företagets ekonomi.

Dan Brännström är styrelseledamot i StyrelseAkademien Stockholm och tidigare generalsekreterare i FAR. Numera är han bland annat vice ordförande i arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteföretagen. Dan Brännström är oroad över att regeringen ännu inte har lättat på reglerna för företrädaransvar, annat än för de företag som mot en ränta på över tre procent beviljats anstånd med skatteinbetalningar. Hans oro gäller även kontrollbalanssituationer.

Man i glasögon och kavaj står utomhus

– Det är orimligt att nu utsätta landets styrelseledamöter för personligt betalningsansvar.

Det värsta som kan hända är att företag går i konkurs och att företagare och styrelseledamöter samtidigt går i personlig konkurs. Då försvåras möjligheterna till återstart av ekonomin avsevärt. Därför måste regering och riksdag införa ett moratorium som undanröjer företrädaransvaret för skatter och det personliga betalningsansvaret kopplat till kontrollbalansräkningar, säger han.

Men något sådant är inte i sikte när detta skrivs, även om finansministern har aviserat ett förslag till omställningsstöd.

– Kliv inte av. Det är ett mycket bättre skydd för en styrelse att stanna kvar, vara aktiv och ta ansvar. Om företaget ändå skulle gå i konkurs, då finns det bevis på att du har varit med och gjort ditt bästa.

Tänk på det här:

1. Var aktiv. Håll tät kontakt med bolagsledningen, kalla till fler styrelsemöten. Ta reda på vilka de största problemen är. Bli en del av lösningen. Den som kliver av styrelsen i ett krisläge visar på bristande ansvarstagande och ökar risken för att bolaget inte sköts på ett tillfredsställande sätt.

2. Se till att ansvarsförsäkringen gäller även efter en eventuell konkurs. (Det gör StyrelseAkademiens försäkring.) Anspråk på styrelseledamöterna kan komma upp till tio år senare.

3. Punktmarkera bolagets likviditet. Det vill säga:

  • Följ förmågan att betala alla skulder. Detta förutsätter att en likviditetsbudget upprättas.
  • Skatter och avgifter måste absolut betalas, annars uppkommer företrädaransvar (utom för de skatter och avgifter för vilka Skatteverket har beviljat anstånd). För att styrelsen ska undgå risken för personligt ansvar måste bolaget lämna in en ansökan om konkurs eller företagsrekonstruktion till tingsrätten senast på skattens förfallodag.

4. Punktmarkera bolagets egna kapital. Det vill säga:

  • Följ resultatutvecklingen noga.
  • Finns övervärden i tillgångar – dokumentera dem och ange beloppen i styrelseprotokollet.
  • Vid årsskiftet sänktes kravet på aktie- kapital till 25 000 kronor. Om bolaget har så lågt aktiekapital, tänk på att det snabbt gröps ur – inte minst i tjänsteföretag som ofta saknar tillgångar med övervärden.
  • Upprätta kontrollbalansräkning då mer än halva aktiekapitalet kan antas ha förbrukats. Den ska granskas av bolagets revisor, om det finns någon.
  • Tänk på att personligt betalningsansvar uppkommer om kontrollbalansräkning inte upprättas i tid eller om den inte granskas av bolagets revisor (om sådan finns), men även om styrelsen inte har kallat till bolagsstämma trots att kontrollbalansräkningen visat kapitalbrist eller om styrelsen inte ansöker om likvidation efter åttamånadersfristen trots att det fortfarande råder kapitalbrist.

5. Se till att bokföringen sköts hela vägen, det vill säga att bokföringen hålls à jour även om det är kris och det slutar med konkurs. Här är det många som slarvar när tiderna blir svåra. Då riskerar man att misstänkas för bokföringsbrott vid en konkurs. Det är en onödig försummelse, säger Dan Brännström.

 

Behöver du mer kunskap? Gå StyrelseAkademiens certifieringsutbildning Rätt fokus.

Nationella partners: