Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

23 juni 2020

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2020-2), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

Extern styrelseordförande guld värd i kristid: Fredagssamtalen trygghet för ägaren


Porträtt på en man

Nu under coronapandemin händer det att företagsägare säger upp sin externa styrelseordförande. Men det är som att släcka lyset för att spara ström. 

PS har talat med två ägare som drabbats olika av krisen, men som båda anser att de har klarat sig betydligt bättre än väntat – tack vare att de har valt att ha externa ordförande med stor erfarenhet.

I den här andra artikeln möter vi Niklas Hedin, ägare och grundare av Centiro, ett mjukvaruföretag inom logistik. 

När det började blåsa hårt kring familjeföretaget stod ordföranden som en klippa. Fredagssamtalen och de mjuka frågorna blev än viktigare.

Niklas Hedin, ägare och grundare av Centiro, ett mjukvaruföretag inom logistik, har inte drabbats lika hårt av krisen som många andra. Kunderna, företag i olika branscher i flera delar av världen, finns kvar. Eftersom Centiro är nischat på företag som är beroende av fungerande leveransnätverk, exempelvis e-handel och företag inom läkemedelssektorn, ökade antalet ordrar inom vissa delar av verksamheten.

Men samtidigt kom också ett oväntat tryck från kunderna – som behövde hjälp av ett helt annat slag än vanligt. Centiros egen personal sattes dessutom i beredskapsläge. Niklas Hedin jobbade själv från kontoret, men med kraftigt begränsad bemanning.

– I det exceptionella läget var jag verkligen glad att jag hade Ola Troedsson, vår externa styrelseordförande. Vi ökade samtalsfrekvensen från en gång per vecka till minst tre gånger i veckan och hade alltid fredagssamtal där vi tog upp allt som jag funderade på, säger Niklas Hedin.

Expansionsplaner krävde hjälp
Ola Troedsson kom in i Centiro 2014, när Niklas Hedin – som startat bolaget 1998 – insåg att han behövde hjälp om han ville nå sina mål att expandera internationellt. För det krävdes ett professionellt styrelsearbete.

Han kände Ola Troedsson, men hade inte träffat honom på länge eftersom han bodde i Schweiz. Ola Troedsson är ett tungt namn med ett långt förflutet inom exempelvis Ikea och Perstorp.

– Jag beslöt mig för att söka upp honom. Vi träffades över en kopp kaffe, och jag fick med mig ett antal frågor att besvara. Det slutade med att han åtog sig uppdraget. Sedan dess har bolaget inte bara nått utan också överträffat mina ambitioner, säger Niklas Hedin.

Samarbetet ledde till att Centiro fann sin plats på marknaden, expansionen genomfördes och självförtroendet stärktes – både hos Niklas Hedin och hos hela företaget som kunde växa och utvecklas. Omsättningen trefaldigades på fem år, till drygt 300 miljoner kronor.

Tänkte framtid i krisen
När coronakrisen bröt ut var Ola Troedssons erfarenhet och klokskap ovärderliga för Centiro.

– När Ola ringde var det inte bara för att höra hur det gick med verksamheten. Han ställde också ”mjuka” frågor om hur jag själv mådde och hur livet runt mig fungerade.

Något som Niklas Hedin särskilt uppskattade var att Ola Troedsson arbetade framtidsinriktat även under den värsta krisen. I april visste till exempel ingen när företagets omfattande resande skulle kunna återupptas, men vissa policybeslut som rörde resandet måste ändå fattas. 

Ovärderligt bollplank
När Niklas Hedin engagerade Ola Troedsson ville han ha rätt person för att styra företaget in i en internationell expansion. På köpet fick han också en erfaren samtalspartner som hjälpte honom att navigera genom en kris som kunde ha hotat hans livsverk.

–  Att sparka sin externa ordförande i svåra tider, det är som att släcka lyset för att spara ström. Det är ju då du behöver hjälp att tänka av någon som har ett utifrånperspektiv, säger Niklas Hedin. 

Nationella partners: