Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

5 mars 2020

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2020-1), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

HANS STRÅBERGS NUVARANDE STYRELSEUPPDRAG 

Ordförande 
Atlas Copco, SKF, RoxtecTEK, Nikkarit Holding, Stora Enso (vice ordförande) 

Ledamot 
Investor, Mellby Gård, Hedson Technologies International, Anocca (cancerforskning) 

Hans Stråbergs bästa styrelseråd

  • Se styrelsen som ett lag och jobba med teamet. Besök verksamheter, lär känna bolaget och de anställda. Träffa yngre talanger på ”lära känna-aktiviteter”.
  • Var tillgänglig för vd, supporta din rekrytering. Ta upp sådant du lägger märke till inom företaget, men det är vd som ”kör bolaget”. 
  • Var nyfiken och lär dig hela tiden mer. Se till att inte få information enbart via vd. Ställ frågor, låtsas inte som om du själv vet allt. Håll dig à jour genom att läsa tidningar, träffa folk som kan områden du är nyfiken på, bjud in experter till styrelsemötena. Utnyttja nätverken. 
  • Var aktiv i flera styrelser och idka korsbefruktning. Själv har jag till exempel lärt mig massor från både SKF:s, Atlas Copcos och CTEKS:s bilverksamheter som jag har kunnat utnyttja i styrelserna.

 

Hans Stråberg, Gulklubbevinnare i klassen noterade bolag: ”Styrningsmodellen ger framgång i Atlas Copco”

Man i kostym och glasögon

Hans Stråberg var redan rikligt prisbelönt när han mottog Guldklubban 2019 för sitt arbete i Atlas Copco. Trots det betyder detta pris mycket för honom – även om han anser att framgången ligger i den styrningsmodell som varit på plats länge.

Guldklubban får man för att man har utvecklat en styrelse och ett företag, det vill säga bland annat bidragit till att skapa långsiktiga värden.

– Det är ett fint erkännande för mig och hela Atlas Copcos styrelse. Det är ju ett lagarbete och jag tog emot Guldklubban å allas vägnar, säger Hans Stråberg.

I Atlas Copcos fall menar den ödmjuke ordföranden att företagets framgång till stor del beror på den governancemodell som lades fast redan för 25–30 år sedan, alltså långt före hans tid. Modellen handlar om att låta ansvar och befogenheter följas åt genom hela organisationen, och den har bildat skola, enligt Hans Stråberg.

Ansvar för egna beslut
– Varje chef är ansvarig för sin verksamhet fullt ut och kan fatta alla beslut utan att be någon högre upp om lov. Med det följer givetvis ansvar och konsekvenser. I exempelvis Atlas Copco har vi 21 divisionschefer som alla är vd för sitt bolag. De kan jobba på samma sätt som i ett betydligt mindre bolag, säger han.

"En styrelses uppgift är inte att bygga imperier. Det handlar om att skapa aktieägarvärde, inte samla egen makt."

Därmed blir verksamheten effektivare, besluten fattas snabbare och fokus läggs på kunderna i stället för på att suboptimera och jaga kostnadssynergier. Givetvis samarbetar de olika divisionscheferna där det är möjligt. Men de fattar beslut om detta själva. 

– För att ta ett konkret exempel: I en annan typ av organisation bestämmer vd att man ska göra gemensamma inköp av kontorsmaterial. Då måste man skapa en grupp som har till uppgift att köpa det. Det kostar ofta mer än vad man kan få ut i inköpssynergier, säger Hans Stråberg.

Skapar goda ledare
Modellen är framgångsrik av en annan mycket viktig orsak också: Den skapar goda ledare genom att duktiga chefer, som skapar lönsamhet, blir synliga i organisationen. Det är vad som har skett i Atlas Copco, och Hans Stråberg tycker sig se tecken på att andra storföretag i svensk industri är på väg mot den modellen.

Men vad har då styrelsen för uppgift i ett företag som redan har en så framgångsrik organisation?

–Det gäller att hålla i modellen och utveckla den. Värnandet om modellen är inte uppe som enskild punkt på agendan, men det genomsyrar allt arbete som styrelsen gör. Jag vill också påpeka att alla företag inte passar för denna typ av governance, och en styrelse måste alltid anpassa sig.

Människorna viktigast
Man skulle kunna beskriva Hans Stråberg som en ”människomänniska. Visserligen är han civilingenjör från Chalmers, men han menar att hur än tekniken utvecklas, är det alltid människorna som är det viktiga. Det håller han i minnet när han rekryterar nya vd:ar och därför håller han koll på successionsplanerna i alla företag där han har inflytande.

–Jag tittar på hur en chef rekryterar. De bästa ledarna rekryterar de bästa ledarna. Mediokra ledare rekryterar sådana som är sämre än de själva är. Om en chef inte är bra på att rekrytera är det en varningssignal för mig.

Ett konkret sätt att hålla ögonen på det är att ställa en viktig kontrollfråga när en chef presenterar en strategisk plan.

–Planen kan vara bra, men har du medarbetare som kan genomföra den? Då kan det hända att det blir tyst.

Ingen självklar affär
I motiveringen får Hans Stråberg beröm för avknoppningen av gruvdelen från Atlas Copco, som blev Epiroc. Det var ingen självklar affär eftersom många förknippar Atlas Copco just med gruvor. Men att det skulle bli så stod klart under en styrelseresa i Tyskland.

– Avknoppningen hade varit på tapeten tidigare, men efter ett förvärv fick Atlas Copco ytterligare ett affärsområde på verkstadssidan. Någon tog upp diskussionen lite löst, svårt att säga om det var jag. Uppfattningen i styrelsen var att gruvdelen skulle få mer uppmärksamhet som eget bolag. Ju mer vi pratade desto mer uppenbart blev det. Ronnie Leten var vd då, och när han ville gå vidare och vi rekryterade Mats Rahmström blev det hans uppgift att gruvdelen skulle knoppas av. Även han såg fördelarna med det.

Hans Stråberg är noga med att påpeka att en styrelses uppgift inte är att bygga imperier. Det handlar om att skapa aktieägarvärde, inte samla egen makt. Besluten måste vara affärsmässiga, det är det som gör jobbet roligt.

– Prestige är överskattat. Hans Werthén på Electrolux brukade säga att när allt går bra behöver man inte ha prestige och när det går dåligt har man inte råd med det. Det har jag levt efter. 

Text: Ingrid Kindahl |Foto: Bengt Säll 

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 1 2020)

Nationella partners: