Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

9 april 2020

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2020-1), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

Kathrine Löfbergs bästa styrelseråd 

  • Är du ordförande, se dig inte som chef, utan som ledare för en grupp.
  • Inse att du utgör en länk mellan styrelse och ägare, men också mellan styrelse och vd.
  • Ha stort fokus på kommunikationen.
  • Som ordförande, tona ner din egen person och lyft fram andra.
  • Använd styrelseutvärderingarna till att ta upp frågan om varje ledamots fortsatta medverkan i styrelsen. Det avdramatiserar den dag någon behöver lämna.
  • Jag har själv infört korta och snabba skypemöten med styrelsen varje månad där vi avhandlar resultatrapporter och aktuella frågor. På det sättet kan vi ägna styrelsemötena mer åt framtids- och strategiska frågor. Det fungerar väldigt bra

Kathrine Löfberg, Guldklubbevinnare i klassen onoterade bolag: "Viktigt att våga modernisera ett gammalt familjeföretag”

Porträtt på kvinna

Det betraktas ofta som extra svårt att vara ordförande i ett onoterat familjeföretag. Kathrine Löfberg har lyckats så bra i kaffeföretaget Anders Löfberg att hon belönats med Guldklubban.

Kathrine Löfberg tillhör fjärde generationens ägare i Löfbergs, som startades redan 1906. Hon har inte fallit i fällan att enbart följa gamla traditioner. Det kan vara en av framgångsfaktorerna.

– Man måste våga förändra och modernisera utifrån nya förutsättningar. I ett familjeföretag är det lätt att ta över och göra på samma sätt som tidigare generationer, men det gäller att se vad som passar nutid och fram­ tid, säger hon.

En annan svårighet för en ordförande i ett familjeföretag är att få till stånd ett fruktbart samspel mellan kusiner och syskon – som ju kan bli många i takt med att företaget åldras. I Löfbergs har man löst det genom att ha en stor andel externa ledamöter och anställda hela vägen från styrelsen och ner.

– Just nu är vi 50/50 i styrelsen, men ambitionen är att de externa ska vara i majoritet. Vi ser det som en fördel efter­ som vi själva inte alltid vet bäst, säger Kathrine Löfberg.

"Är du ordförande, se dig inte som chef, utan som ledare för en grupp."

Ägarfrågorna hanteras i ett speciellt ägarråd som träffas varje kvartal. Där ingår bara familjemedlemmar.

– Det är viktigt att sära på rollerna i de olika instanserna och veta vilken hatt man bär. Det är förutsättningen för att kunna öppna sig för de externas kompetens.

I ägarrådet utformas ägardirektivet till styrelsen och här dryftar man också successionen och håller koll på nya potentiella styrelseledamöter. För att locka de bästa krävs professionalitet.

– Den som arbetar i ett familjeföretags styrelse måste ha stor integritet och mod att föra fram sina åsikter. För mig som ordförande är det viktigt att verkligen utnyttja all kompetens och se till att alla kommer till tals. I dagens läge tror jag inte heller att någon ledamot vill vara kvar om den inte får gehör för sina ståndpunkter, säger hon.

Hållbarhet och kommunikation viktigt
Hjärtefrågorna i hennes ordförandearbete är hållbarhet, intern och extern kommunikation samt kontakten med vd, för närvarande Lars Appelqvist. Han utsågs för övrigt till ”Årets superkommunikatör” av tidningen Resumé i somras.

– Jag måste vara tillgänglig, så att vd inte riskerar att hållas tillbaka för att han inte får tag i mig. Vi pratar eller mejlar nästan varje dag. Jag fungerar också som en snabblänk mellan ledningen och styrelsen och mellan ägarna och styrelsen, säger Kathrine Löfberg.

Hon beskriver både sitt företag och sig själv som värderingsdrivna. Det är en av anledningarna till att Löfbergs är med i den europeiska organisationen Interna­ tional Coffee Partners tillsammans med åtta andra kaffeföretag. Där driver de utvecklingsprojekt för kaffeodlarna som syftar till att höja deras levnadsstandard, förbättra odlingsmetoderna och främja jämställdhet. Kaffe är världens näst största handelsvara, den sysselsätter 25 miljoner människor och har stor finansiell påverkan. Den odlas i utvecklingsländer som är unga demokratier, vilket ger stora utmaningar kring sociala frågor.

Hållbar produktion
Allt detta gör att Kathrine Löfbergs arbete inte bara handlar om att sälja så mycket kaffe som möjligt, utan även om att bidra till att kaffet framställs på ett hållbart, rättvist och klimatsmart sätt. På sätt och vis utför hon ett demokratiarbete varje dag på jobbet.

Hon har utbildning, erfarenhet och kompetens för uppdraget, vilket är anled­ ningen till att familjen valde just henne till styrelseordförande. Hon har studerat ekonomi, marknadsföring och kommunikation och innan hon började jobba i familjeföretaget hann hon med en karriär inom Handelsbanken, Electrolux och Icon Medialab. Första uppdraget inom Anders Löfberg 1999 blev att starta upp det första dotterbolaget – i Norge. Nu finns företaget i sju länder.

Långsiktiga planer
Kathrine Löfbergs uppdrag för framtiden är att bidra till att företaget fortsätter att växa, och för det finns en strategi för 2030 och för 2050. Potentialen är stor, folk dricker mer och mer kaffe och kring­ produkterna blir fler. En viktig marknad är Storbritannien.

– Där ökar kaffekonsumtionen, samtidigt som engelsmännen fortfarande har dåliga lösningar på arbetsplatser och i restauranger. Så det finns mycket att göra där.

Brexit kommer säkert att ställa till hinder, men detaljerna är svåra att förutse och Kathrine Löfberg är säker på att vad som än händer kommer företaget att lösa det.

Betala mer, släng mindre
Hur går egentligen det ökade kaffedrickandet ihop med klimatkrisen? Enligt Kathrine Löfberg märks redan en påverkan genom att kaffeodlingarna måste flyttas upp på sluttningarna och arealerna minskar.

– Det kan uppstå brist, och ärligt talat tycker jag att kaffet idag är för billigt. I vår del av världen skulle vi kunna betala mer och slänga mindre. Vi genomför regelbundet kampanjer för att man ska dricka det man häller upp.

Kathrine Löfberg har för närvarande själv inga externa styrelseuppdrag, av praktiska skäl. Men i framtiden kan hon mycket väl tänka sig att tacka ja om rätt förfrågan dyker upp..

Text: Ingrid Kindahl |Foto: Tommy Andersson

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 1 2020)

Nationella partners: