Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

24 februari 2022

Förening

Kommunalt styrelseuppdrag - du kan bli överraskad

Efter valet kommer många nya ledamöter att ta plats i kommunala bolagsstyrelser. Dessa personer är ofta politiskt utsedda – men styrelseuppdraget innebär att man tar på sig en helt annan hatt. Det personliga ansvaret kommer som en överraskning för många.

Vart fjärde år märker StyrelseAkademien en kraftig ökning av intresset för utbildningen Rätt Fokus från personer som fått kommunala styrelseuppdrag. Efter valet bemannas de kommunala bolagsstyrelserna med nya ledamöter runt om i landet. Många är politiskt erfarna och har arbetat länge i olika nämnder och/eller i kommunfullmäktige.

– I grunden är det ingen skillnad mellan att arbeta som ledamot i ett kommunalt bolag jämfört med andra bolag. Samma personliga ansvar, samma krav från omvärlden på ett professionellt agerande, samma behov av att arbeta för bolagets bästa och skapa värde för ägarna. Att kunna lagar och regler är en hygienfaktor – men garanterar inte att styrelsen arbetar professionellt och värdeskapande, säger Christina Lindberg, ansvarig för området Erbjudande och leverans i StyrelseAkademien Sverige.

Flera skillnader
Däremot är skillnaderna mellan att arbeta i nämnd och bolagsstyrelse flera. För att nämna några:

  • En ledamot i en bolagsstyrelse har ett personligt ansvar, precis som i andra aktiebolag.
  • I bolagsstyrelser strävar man mot konsensus. I nämnder sker ofta voteringar.
  • Alla diskussioner i den kommunala bolagsstyrelsen sker under sekretess, men besluten är offentliga enligt offentlighetsprincipen.

– Man måste alltså veta vilken hatt man bär i vilket sammanhang – för att kunna genomföra diskussioner och fatta beslut i rätt ordning. När frågorna hamnar i rätt forum ser vi att framdriften i bolagen ökar och att samarbetet med övriga kommunala verksamheter förbättras. Styrelsen skapar mer värde utifrån den politiska viljan och för medborgarna, säger Christina Lindberg.

Politiskt aktiva är vana vid att ha åsikter, förankra och driva igenom sina förslag. Men för att få till ett professionellt styrelsearbete i det kommunala bolaget krävs någonting annat – som att skapa en balanserad arbetsfördelning mellan politiska frågor och strategiska. Fungerar inte det blir verksamheten mindre effektiv och utvecklingen kan i värsta fall avstanna, enligt Christina Lindberg.

– Störst nytta av vår utbildning har kommuner som låter samtliga sina styrelser gå den. Då får ledamöterna gemensamma begrepp och verktyg, kan diskutera olika roller, prata om hur det har fungerat tidigare och vad som behöver utvecklas. Det är ett bra tillfälle att kraftsamla inför den nya mandatperioden, säger Christina Lindberg.

Saknas viktiga insikter?
Peter Lindgren har arbetat med bolagsstyrning i hela sitt liv, bland annat som ekonomichef och vd i fem kommunala bolag. Han är lärare på StyrelseAkademiens utbildningar som riktar sig mot kommunala ledamöter.

Vad förvånas deltagarna mest över?
– De flesta vet inte att de har sina uppdrag som individer, inte som politiska representanter. Det, och det personliga ansvaret, kan komma som en chock. De är också ovana vid att de förväntas ha bolagets bästa för ögonen, inte partiets, säger Peter Lindgren.

Deltagare som har sin bakgrund inom näringslivet har ofta lätt att förstå skillnaderna mellan uppdragen. Men om till exempel en lärare har engagerat sig politiskt för att hen brinner för klimatfrågan, då kan behovet av utbildning vara stort.

När ska man vara tyst och inte?
Under utbildningarna får Peter Lindgren också många frågor om skärningspunkten mellan offentlighetsprincipen och bolagssekretessen. Som styrelseledamot måste man ibland hålla tyst om saker som man som politiker gärna vill berätta för medborgarna.

– Vi lär ut hur man hanterar detta, det handlar mycket om sunt förnuft. Men visst är det ett svårt dilemma. Vd och styrelseordförande måste bädda bättre för frågorna i ett kommunalt bolag än i ett privat, säger Peter Lindgren.

Finns det något som politiker är extra bra på när det gäller styrelsearbete?
– Ja, de förstår vikten av att ha ett ordentligt ägardirektiv. Där är medvetenheten ofta bättre än i privata bolag.

Text: Ingrid Kindahl

Nationella partners: