Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

2020

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2020-4), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

Därför valde Kristian Franzén en extern styrelse: ”Hellre föreklok än efterklok”

Porträtt på en man

Bästa sättet att vara ”föreklok” är att ha en extern styrelse. Så tänkte ägarna till digitaliseringskonsulten Kontract. Kristian Franzén är både vd och ägare, men drar aldrig ägarkortet i styrelserummet.

Kontract hjälper sina kunder att driva komplexa förändrings­ arbeten inom digitalisering. Kunderna är allt från mellanstora till miljardföretag inom både privat och offentlig sektor. Bolaget sysselsätter runt 80 medarbetare. Omsättningen landade på strax under 100 miljoner 2019, att jämföra med 87miljoner 2018. Coronaåret 2020 väntas den hamna på 80 miljoner kronor. De senaste årens resultat var så pass bra att företagets externa ordförande Susanna Marcus nominerades av StyrelseAkademien Örebro till Guldklubban i klassen onoterade bolag.

Startade 2006
Kristian Franzén och hans kompanjon Stefan Alkman startade företaget 2006,då tillsammans med en tredje delägare som senare löstes ut och numera är anställd. Stefan Alkman är i dag senior expert på Kontract, och Kristian Franzén är vd.

– Tanken med Kontract var att fånga upp det vi ansåg att både it­konsulterna och affärskonsulterna misslyckats med: Att få ut mesta möjliga värde av teknologi och it. Vi kallar det att driva komplex förändring – där it är det redskap vi arbetar med, säger Kristian Franzén.

– Det handlar om att använda teknologi för att skärpa organisationens konkurrenskraft i kombination med att förstå kundens affär, organisation, processer och kulturer – och samtidigt se hur man kan tillämpa tekniken för att uppnå detta.

–Ingen tar i frågan. It förstår inte affären och affären förstår inte it. Kunden hamnar i kläm. Där går vi in, säger Kristian Franzén.

Beslutet att forma en professionell styrelse fanns från början hos Kontracts ägare. Det handlade om trovärdighet, resonerade de.

– Vi ville driva komplex förändring i större organisationer, samtidigt som vi själva var små. Dessutom var vi okända och höll till i Örebro, långt ifrån storstaden. Hur skulle vi bli trovärdiga i vår förmåga att guida större företag? Inom problemområden de kanske inte själva visste att de hade?

"Det viktigaste vi har fått från vår styrelse är ett utifrån-­ och in­perspektiv."

Helhetsperspektiv viktigt
Kristian Franzén och hans kompanjon insåg att de behövde ha helhetsperspektiv.

– Det är ju alltid lätt att vara efterklok. Men vi tycker att det är mycket bättre att vara föreklok, och vi såg den externa styrelsen som ett redskap för det.

I dag har de tre externa ledamöter, varav en är ordförande. Dessutom är Stefan Alkman ledamot med uppgift att representera ägarviljan och Kristian Franzén är själv med som föredragande vd. Dessutom är han med i StyrelseAkademien Örebro, där han har skaffat sig kunskap genom att gå styrelseutbildning, ett bra nätverk för rekryteringar samt ett redskap för styrelseutvärdering som han använder i sin roll som ägare.

– Arbetet som ägare bedriver vi genom ägarmöten som hålls några gånger om året och då mejslar vi fram ägardirektivet. Det förändras löpande i takt med att vi själva och omvärlden ändras. Samtidigt är det viktigt att det inte blir för hattigt, styrelsen måste ha en chans att omsätta ägarviljan, säger han.

Levande styrelsearbete
Antalet styrelsemöten ligger på mellan sex och åtta per år, och däremellan hålls arbetet levande. Styrelsen i Kontract är i högsta grad delaktiga i att utveckla bolaget. Den viktigaste styrelsefrågan handlar om företagets strategiska plan. Alla i bolaget har samma vision och mål, men med olika tidshorisont. Styrelsen arbetar på tre till fem års sikt, ägarna har längre perspektiv och ledningsgruppen något kortare. Någon gång om året möts alla.

– Det viktigaste vi har fått från vår styrelse är ett utifrån-­ och in­perspektiv. Vart är marknaden och medarbetarna på väg? Som mellanstort bolag är det viktigare att vara bra på att välja bort uppgifter än att välja in. Det vi väljer måste vi genomföra bra, annars lägger vi tid på fel områden. Som vd kan man lätt gå vilse i de frågorna, säger Kristian Franzén.

Attraktiv arbetsgivare
Hur man blir en attraktiv arbetsgivare är en av kärnfrågorna som ofta diskuteras i styrelsen.

– För vår del handlar det om att vara tydliga med vad vi vill och vad vi står för. Vi är medvetna om att det är medarbetarna som förverkligar våra visioner.

Ledamöterna består inte bara av generalister, utan här finns expertkunskap. Någon har redan gjort en tillväxtresa, en är väl bevandrad i vart marknaden är på väg och en tredje kan bedöma vilken teknologi som är på väg in. Alla externa har dessutom bakgrund inom försäljning och alla har tidigare varit ledare i både större och mindre organisationer. Enskilda ledamöter kopplas ofta ihop med medlemmar ur ledningsgruppen för att fördjupa sig i olika frågor.

Utvärderingarna genomförs en gång om året. De har lett till vissa förändringar i själva styrelsearbetet, men hittills inte till att någon ledamot har ombetts att sluta.

– Men det har hänt att någon har känt att han eller hon nu har gett det som fanns att ge och det var dags att gå vidare, säger Kristian Franzén.

Noggrann rekryteringsprocess
Han och Stefan Alkman är nöjda med sina rekryteringar, men de har inte skett lättvindigt. De har arbetat fram kravprofiler och hittat sina kandidater genom StyrelseAkademien eller genom externa rekommendationer. Det lönar sig att lägga ner energi tidigt i rekryteringsprocessen, om man vill vara långsiktig och träffa rätt.

Kristian Franzén oroar sig inte för de olika hattar han bär i företaget. Vid styrelsemötena är han föredragande vd och inget annat. Han vet att styrelsen ställer krav på honom utifrån det han själv har sagt i ägardirektivet och han har aldrig dragit ägarkortet i styrelserummet.

– Om jag inte levererar får styrelsen ta upp det med mig som vd. De kan inte sparka mig, men de kan säga att jag inte passar för jobbet så som ägardirektivet kräver och att jag inte har rätt kapacitet att leda bolaget mot våra mål. Om utvärderingen går dåligt är det upp till mig att ödmjukt förhålla mig till det.

Kristian Franzéns ägartips

• Skaffa en extern styrelse. Syftet är att få ett utifrån- perspektiv på bolaget.
• Se till att inte bara ha generalister utan också den expertkompetens du behöver.
• Skriv ett tydligt ägardirektiv, men se till att dokumentet är levande.
• Koppla samman enskilda ledamöter med enskilda medarbetare för fördjupning.
• Tänk långsiktigt när du rekryterar till styrelsen.
• Utvärdera styrelsen och var ödmjuk inför styrelsens utvärdering av ditt eget arbete om du är vd.

Text: Ingrid Kindahl | Foto: Erika Gerdemark

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 4 2020)

Nationella partners: