Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

17 juni 2019

Förening

Nytt mål om beskattning av styrelsearvode för advokat ska upp i Högsta förvaltningsdomstolen

Kvinna går genom en korridor

Högsta förvaltningsdomstolen har ett nytt mål på sitt bord som rör beskattning av styrelsearvode. Denna gång är parterna Skatteverket och en enskild advokat. Frågan gäller huruvida advokatens arvode som styrelseordförande ska klassas som inkomst av tjänst eller som inkomst av näringsverksamhet.

Tidpunkt för målet är i skrivande stund oklart. Det kommer i vart fall inte upp före sommaren.

– Det går inte att sia om utgången av detta mål och hur det eventuellt kan påverka frågan om beskattning av arvoden för andra styrelsearbetare som inte är advokater, säger Maria Öhman, vd för StyrelseAkademien.

Tidigare har styrelsearvoden kunnat faktureras från egna bolag och beskattas som inkomst av näringsverksamhet. Detta ändrades i och med en dom sommaren 2017. Då beslutades att styrelsearvoden normalt ska beskattas som inkomst av tjänst, med motiveringen att styrelseuppdrag utgör personligt uppdrag. 

I StyrelseAkademiens undersökning från våren 2018 framkom att 90 procent av styrelseproffsen kommer att åta sig färre uppdrag som en följd av de nya reglerna, och att detta framför allt drabbar små företag och kvinnliga styrelsearbetare.
StyrelseAkademien har alltsedan domen 2017 verkat för att få tillbaka möjligheten att fakturera arvoden från bolag. Bland annat har en hemställan lämnats till regeringskansliet och samverkan inletts med bland andra Svenskt Näringsliv.

Ordinärt styrelseuppdrag eller advokatuppdrag
Nu är alltså frågan snart uppe i rätten igen.

Den här gången är det en advokat som fakturerar styrelsearvode från sitt advokataktiebolag. Advokaten vill ha klarhet i om hen ska ta upp arvodena som inkomst av tjänst eller som inkomst av näringsverksamhet.

Advokatens uppfattning är att arvodena ska tas upp till beskattning av bolaget.

– Vi uppfattar det som att kärnfrågan i målet är huruvida advokatens insatser ska ses som ett ordinärt styrelseuppdrag eller som ett uppdrag som utförs inom ramen för en advokatverksamhet, där tyngdpunkten i styrelseuppdraget är advokatens juridiska kompetens, kommenterar Maria Öhman.

Advokatens uppfattning är att det av god advokatsed följer att inkomster från uppdrag som advokat måste intäktsföras i advokataktiebolaget.

Målet kommer att prövas i plenum, vilket innebär att alla justitieråd kommer att närvara. Detta förfarande är ovanligt. Det är ett förfarande som är möjligt i två fall: Om uppfattningen strider mot gällande praxis eller om fallet är av särskild betydelse.

StyrelseAkademien följer målet och återkommer så snart det finns något nytt att rapportera.

Läs mer om målet, diarienummer 107-17 

Nationella partners: