Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

 

Februari 2018

Förening

Så deklarerar du efter domen om arvoden

Många undrar hur man deklarerar styrelsearvoden som inkomst av tjänst. Här är några svar i korthet.

Den dom i HFD om att arvoden måste deklareras som inkomst av tjänst gäller för samtliga styrelseledamöter, i alla sorters bolag, enligt Pia Blank Thörnroos, juridisk expert på Skatteverket.

Men, påpekar hon:   

– Alla avtal som ingicks innan domen föll (20 juni 2017) ska gälla till nästa stämma. Det innebär att de allra flesta som har styrelseuppdrag kan deklarera på samma sätt 2018 som de gjorde 2017. Men därefter ska alla styrelseuppdrag alltid deklareras som inkomst av tjänst. Bild

Det innebär att man inte längre kan göra avdrag för pensionspremier eller utbildning. Arbetsredskap är avdragsgilla under tjänst om de är nödvändiga för att styrelseuppdraget ska kunna fullföljas.

Den som har ett konsultbolag där man hittills har haft både konsult- och styrelseuppdrag måste bryta ut styrelseuppdragen och ta upp dem under inkomst av tjänst. Har man enskild firma måste styrelsearvodet också brytas ut från den enskilda firman och deklareras som inkomst av tjänst. Om man som ledamot får till exempel en dator och mobil av företaget ska de förmånsbeskattas.

Enligt Skatteverkets expert Ingvar Håkansson kan även försäkringar bli föremål för förmånsbeskattning, beroende på hur de är utformade. Vad gäller pensionsinbetalningar kan arvodet inte användas som underlag för avdrag. För att avdrag ska medges krävs att personen är anställd. Företaget kan betala in till en kapitalförsäkring för styrelseledamoten, men då kommer ledamoten att förmånsbeskattas.

Vad händer då med pensionen? Enligt Monica Zettervall, expert på Pensionsmyndigheten, är det deklarerad inkomst som ger allmän pension. Arvodet hanteras på samma sätt som för en anställd.

Hur kommer sjukpenningen att beräknas? Svaret kommer från Försäkringskassans handläggare Erik Irewo.

Sjukpenning beräknas på den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Det motsvarar den sammanlagda årliga inkomst från eget arbete. För att en inkomst ska vara sjukpenninggrundande måste man kunna antas komma att ha den inkomsten i minst sex månader i följd eller flera år i rad. Inkomster som överstiger 7,5 prisbasbelopp är inte sjukpenninggrundande. Det har ingen betydelse om inkomsten kommer från en eller flera arbetsgivare.

Räknas man inte som anställd och har man inte rätt till sjuklön, då ska man sjukanmäla sig direkt till Försäkringskassan om man blir sjuk.

Om man förlorar något av sina uppdrag minskar inkomsten och därmed blir SGI lägre. Men eftersom det bara är inkomster upp till 7,5 prisbasbelopp som är sjukpenninggrundande, påverkas inte SGI av att inkomsterna minskar om den sammanlagda årliga inkomsten fortfarande, efter minskningen, överstiger 7,5 prisbasbelopp.

Text: Ingrid Kindahl | Bild: Samuel Zeller, Unsplash

____________

 

> Läs en större artikel om deklarationer i nästkommande Professionellt Styrelsearbete (nr 1 2018)

Nationella partners: