Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

15 december  2020

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2020-4), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

Strategin i fokus: Fyra områden för föreningens framtid

Porträtt på en blond kvinna i blommig kavaj
VD-ORD 
StyrelseAkademien Sverige har fått en ny vd, Ulrika Spåls. Här berättar hon själv om föreningens nya strategiska inriktning de kommande åren.

I TIDER AV SNABBA FÖRÄNDRINGAR, som coronaåret 2020, behövs ny kompetens i styrelserummen, samtidigt som erfarenhet av att lösa tidigare kriser är viktigare än någonsin. Med det för ögonen har vi inom StyrelseAkademien Sverige, tillsammans med styrelsen, arbetat fram en ny och tydlig inriktning för föreningen.

I det här numret av Professionellt Styrelsearbete tänkte jag redogöra övergripande för de fyra fokusområden vi har identifierat, för att i kommande nummer fördjupa mig i vart och ett av dem.

"Vi ska lyfta frågor som är intressanta och relevanta för dig som medlem."

VÅRT FÖRSTA FOKUSOMRÅDE HANDLAR OM dig som är medlem. Hittills har StyrelseAkademiens erbjudande varit detsamma för alla, oavsett behov, kunskap och erfarenhet.

Nu kommer erbjudandet att anpassas efter vilka våra målgrupper är och vilka behov ni har. På sikt kommer du som medlem att kunna välja mellan olika nivåer, till exempel ett basmedlem­ skap som kan byggas på till några mer behovsanpassade nivåer.

Man kan också tänka sig att vi har ett särskilt medlemskap för dig som är ordförande eller ägare i något bolag. Tanken är att du ska känna att du befinner dig i rätt sammanhang.

DET ANDRA OMRÅDET HANDLAR OM innehållet i StyrelseAkademiens erbjudande. Ordet ”akademi” förpliktigar tycker jag. I min analys har jag hittat fina tjänster och produkter som håller mycket hög och jämn standard. Vi har lärare med hög kvalitet och som levererar mycket uppskattade utbildningar.

Det finns också behov av att utveckla våra tjänster och produkter, och komplettera med ytterligare områden som kommer att vara viktiga, och ibland avgörande, i styrelserummen. Detta kan utformas både som utbildningar och som annat kompetenshöjande material – exempelvis mer forskningsbaserat material, webbinarier, kurser man kan gå, nätverksträffar, både fysiskt och digitalt, och möjligheter att söka sig vidare.

Jag återkommer med mer specifika idéer om hur vi ska fylla vårt erbjudande.

OMRÅDET KOMMUNIKATION OCH OPINION är ännu viktigare för oss framöver. Här finns också en tydlig plats att fylla för StyrelseAkademien. Alltmer av rapporteringen i affärspressen rör styrelser och deras arbete, och allt oftare utkrävs ansvar från styrelser.

Vi ska lyfta frågor som är intressanta och relevanta för dig som medlem – oavsett om du är extern styrelseledamot eller om du är ägare till ett företag.

Under pandemin har det visat sig vilken viktig roll styrelsen har: De företag som har klarat sig hittills är de som har aktiva styrelser med modiga ledamöter som snabbt har tagit fram handlingsplaner och vågat driva dem – och som har stöttat sin vd och organisation.Generellt har styrelsemötena blivit flera och ledamöterna blivit mer snabbfotade och aktiva mellan mötena.

Jag tror det här arbetssättet blir kvar även efter corona och styrelserna måste ha kompetens, och inte minst tid, för detta arbete.

SIST MEN INTE MINST – styrelser måste stötta företagen i den digitalisering som pågår. Det om något har vi fått uppleva detta år.

För att det ska ske behöver vi i StyrelseAkademien göra vår kunskap tillgänglig för dig som medlem, vi måste så att säga digitalisera oss själva på insidan, bland annat genom att kombinera fysiska och digitala utbildningar.

Via våra utbildningar kan vi samtidigt utöka kunskapen om digitaliseringen och arbetsformerna i det egna styrelsearbetet. Det här är ett spännande område och det berör oss alla på något sätt.

Väl mött i föreningarna!

Text: ULRIKA SPÅLS | Foto: STEFAN TELL

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 4 2020)

Nationella partners: