Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

StyrelseAkademien Sverige

27 oktober 2020

Förening

Professionellt styrelsearbete

Denna artikel publicerades först i tidskriften Professionellt Styrelsearbete (2020-3), som ingår i StyrelseAkademiens medlemskap. Professionellt Styrelsearbete kommer ut med fyra nummer per år och ges ut i samarbete med Ekerlids Förlag.

Styrelsen avgör etiken kring AI

Kvinna  med kort hår och glasögon sitter framför en laptop

AI är varken gott eller ont. Det beror på hur dess etiska dilemman hanteras – och det avgörs bland annat i styrelserummen. Därför måste styrelser se till att AI-systemen utvecklas och används på ett sätt som ligger i linje med företagets värderingar.

Tankarna kommer från Virginia Dignum, professor vid Umeå universitet, som leder forskargruppen Social and Ethical Artificial Intelligence. Just nu talas det mycket om etiken kring AI och om risken att de som i dag bygger systemen också bygger in sina egna värderingar – som ju till skillnad från AI självt kan betraktas som goda eller onda.

I artikeln ”Towards ethical and sociolegal governance in AI”, som Virginia Dignum skrev tillsammans med sin kollega Andreas Theodorou i tidskriften ”Nature Machine Intelligence”, berättas om ett fall som illustrerar detta: De amerikanska jätteföretagen Apple och Goldman Sachs granskas av New Yorks motsvarighet till Finansinspektionen sedan det visat sig att manliga användare av ett kreditkort fick betydligt högre krediter beviljade än kvinnliga användare – trots att de kvinnliga i snitt hade högre kreditvärdighet. När de kvinnliga bankkunderna klagade fick de höra att kreditbeslutet fattats inne i en svart låda. Beslutet kunde inte överklagas.

Det duger inte, menar Virgina Dignum och många med henne. Maskiner kan inte få ansvaret för de beslut som fattas. Etiskt AI handlar om att se till att det är människor och organisationer som görs ansvariga för besluten.

Riskerna
Vilka är då de största riskerna, nu när AI är under stark utveckling och håller på att rullas ut i alla delar av samhället?

– Den största risken är att vi överskattar AI:s kapacitet och samtidigt underskattar dess risker och vårt eget ansvar, svarar Virginia Dignum.

Hon förklarar: AI är en teknik som skapas av människor för ett syfte. Det är varken magi, eller lösningen på alla problem. Den största faran är om människor använder, distribuerar eller säljer AI-system utan att ta ett helhetsgrepp om tekniken, eller utan att vilja avslöja sina syften, och som inte känns vid dess begränsningar och risker, menar hon.

"Den första frågan styrelsen bör ställa är: Ska vi använda AI och i så fall varför?"

Något som är lätt att glömma bort är att data som bearbetas alltid avser det förflutna. Dessutom ger data bara en bild av verkligheten – den är inte verkligheten själv. Vilken data som används av ett AI-system beror på vad som finns tillgängligt, hur den har samlats in och vad som medvetet eller omedvetet ansågs vara relevant när den samlades in. Datan återspeglar de beslut som vid en viss tidpunkt fattats om vad, när och hur den skulle samlas in.

Tekniken återspeglar värderingar
När det kommer till frågor om exempelvis jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter måste man komma ihåg att det inte är själva tekniken som tar hänsyn till, eller ignorerar, dessa.

– Tekniken återspeglar våra värderingar, eller snarare våra tolkningar av värderingar. Du kan till exempel utforma ett rättvist system på olika sätt. Antingen fördelar systemet samma resurser lika för alla, eller så säkerställer det att alla får resurser som ger dem lika möjligheter. Båda är rättvisa men resultaten kan vara mycket olika. Det är särskilt viktigt att vara tydlig med att man har gjort dessa tolkningar och se till att alla berörda parter enas om definitionen, eller valet, av tolkningarna, säger Virginia Dignum.

Okej, så vad behöver då styrelser göra för att AI ska användas på ett etiskt sätt? Här betonar Virginia Dignum att styrelser behöver skaffa sig grundläggande kunskap om AI, inte bara hoppa på tåget för att alla andra gör det. Mycket som i dag påstås vara AI är egentligen inte det – utan bara grundläggande dataanalys. Man måste också ha klart för sig att AI sällan används separat, utan som en del av ett större tekniksystem där AI är en komponent. Ansvaret gäller helheten, inte bara AI.

–Den första frågan styrelsen bör ställa är: Ska vi använda AI och i så fall varför?

Hon menar att styrelsen har ett stort ansvar att börja där om man vill att företaget ska handskas med AI på ett ansvarsfullt sätt. Nästa viktiga uppgift är att se till att systemen är etiskt, juridiskt och tekniskt pålitliga och att datan är spårbar.

–Då blir ansvarstagandet inte en börda, utan en affärsmässig språngbräda, säger hon.

Etik hela vägen
Virginia Dignum är noga med att påpeka att AI-etik inte kan skapas genom att gå igenom en checklista i slutet av en pro- cess. Det måste vara med hela vägen, från första tanken.

Därför behövs nu verktyg för dem som leder utvecklingen av AI.

–Mitt team håller nu på att skapa en uppsättning verktyg som stödjer den processen. De första prototyperna kommer snart att släppas, lovar hon.

Själv är Virginia Dignum optimist när det gäller AI och framtiden. Inte för att hon tror att AI kommer att lösa alla problem, utan för att hon tror att människor kommer att förstå vad AI har för potential och var gränserna ska dras.

–Som kollektiv kommer vi att veta när, och hur, AI ska användas så att det gynnar hela mänskligheten och miljön omkring oss, säger hon.

Text: Ingrid Kindahl | Foto: Mattias Pettersson

> Läs Professionellt Styrelsearbete (nr 3 2020)

Nationella partners: