Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

VÄGEN TILL EN VÄRDESKAPANDE STYRELSE I KOMMUNALT OCH REGIONALT ÄGDA BOLAG

Vi gör er styrelse redo för ett värdeskapande styrelsearbete!

Styrelseakademien har lång erfarenhet av att utbilda styrelser i såväl privat som offentligt ägda bolag i styrelsearbete och bolagsstyrning, alltid utifrån ett värdeskapande perspektiv. Vi har utbildat över 2500 ledamöter i styrelser samt ledningspersoner i kommunalt och regionalt ägda bolag i värdeskapande styrelsearbete. Vi brinner för att utbilda Sveriges kommuner och regioner i styrelsearbete och därigenom stärka den svenska välfärden!

Våra utbildningar skapar värde för bolaget

  • Roller och ansvarsfördelning förtydligas mellan styrelse och VD samt mellan styrelse och ägare
  • Bättre förutsättningar att genomföra ägardirektiven och affärsplanerna
  • Fokus på värdeskapande styrelsearbete och bolagets prestation
  • Mindre sammanblandning nämnd- och bolagsstyrning
  • Möjlighet att skapa samsyn, färre meningsskiljaktigheter
  • Bättre förutsättning för Vd att öka genomförandekraften
  • Skapar struktur och fokus på rätt saker (strategi)
  • Identifiera ledamotens styrkor
  • Minskad sårbarhet vid ledamotsförändringar
  • Riskminimering genom större förståelse för uppdraget

Läs mer om vårt utbildningserbjudande till kommunalt och regionalt ägda bolag! 

Nationella partners: