Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Björn Öhman

Auktoriserad Skatteindrivare och Kontorschef Grant Thornton Örebro

Bosatt i Örebro

 

VEM VILL DU SE SOM MEDLEM I FOKUS?

Maila ditt förslag till orebro@styrelseakademien.se

Förening

StyrelseAkademien spelar en viktig roll

Jag har arbetat i olika roller på revisions- och rådgivningsbyrå under 13 år. Idag arbetar jag som Skatterådgivare men har även rollen som kontorschef för Grant Thorntons kontor i Örebro och Lindesberg. Vi har ett 70-tal medarbetare och tillhandahåller revision, redovisning och rådgivning. Vår främsta målgrupp är ägarledda bolag, dvs bolag där det på ett eller annat sätt finns en aktiv ägare med i bilden. Inom detta segment tillhandahåller vi full service vad gäller företagets och ägarens ekonomiska situation.

Som rådgivare till ägarledda bolag träffar vi entreprenörer med fantastiska idéer och tillväxtambitioner.  Vi rekommenderar ofta dessa entreprenörer att komma igång med ett aktivt styrelsearbete för att förverkliga sina ambitioner.  Ett aktivt styrelsearbete är ett utmärkt sätt att tillföra bolaget kompetens men även ett sätt att skilja det operativa arbetet i bolaget från det mer strategiska arbetet som bör ske i styrelsen. 

Vi på Grant Thornton är stolta över att ha ett nära samarbete med StyrelseAkademin. Samarbetet innebär bl.a. att StyrelseAkademinregelbundet genomför seminarium rörande aktuella styrelsefrågor i våra lokaler på Kungsgatan 6 där alla intresserade är välkomna. 

Nationella partners: