Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Maria Rommerud

Nuvarande uppdrag:

Styrelseordförande i P.O.X Group AB, ECA EL AB och Familjen John, Marika, Christer och Maria Alvenius stiftelse

Ägare och styrelseledamot i Rommerud Juridik AB och Argum AB

Styrelseledamot i Amax konsult AB, Immanuel Fastighet AB och NyföretagarCentrum Sydnärke 

Huvudman i Sparbanksstiftelsen Nya

                                                          

VEM VILL DU SE SOM MEDLEM I FOKUS?

Maila ditt förslag till orebro@styrelseakademien.se

Förening

Aktivt styrelsearbete utmanar och ger nya perspektiv

Jag är verksam som jurist sedan 18 år med min dagliga bas i Örebro. Aktivt styrelsearbete har varit en del av min yrkesvardag sedan 2017 och jag uppskattar mångsidigheten i styrelsearbetet. Att nagelfara och kontrollera en resultaträkning en dag för att nästa dag fatta beslut om en stor investering i en ny dataplattform eller rekrytera en ny VD. 

Erfarenheten från arbetet med den praktiska juridiken, där min huvudsakliga inriktning är rådgivning vid ägar- och generationsskiften, innebär att ägarfrågor i bolagen och ägarnas interaktion särskilt intresserar mig. Jag fascineras av att varje bolag och ägare är unika med olika förutsättningar och mål. Att få komma in i ett bolag i kris, ett bolag i förändring eller ett bolag i tillväxt kräver olika insatser och kompetenser i styrelsearbetet. Jag uppskattar att styrelsearbetet berikar, ger nya perspektiv och utmanar på många nivåer. 

Under åren de senaste åren har jag varit verksam som styrelseordförande i ett lokalt mark- och anläggningsföretag med en mycket stark tillväxt och utveckling. En spännande, utvecklande och utmanande resa som ledde fram till att bolaget avyttrades under hösten 2021.

Ett medlemskap i StyrelseAkademien uppskattas för den bredd av utbildningar, föreläsningar, bra försäkringar och det nätverk som det ger mig. 

Nationella partners: