Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Tid för evenemanget:
Utbildningen är uppdelad på tre tillfällen:
Torsdag 9 mars kl 13.30-16.00
Torsdag 16 mars kl 13.30-16.00
Torsdag 23 mars kl 13.30-16.00

Pris 8.900 kr + moms 
Medlemspris 7.000 kr + moms

Inspiratörer:
Gunnar Alexandersson, Styra
Karin Steen, StyrelseAkademien
Elisabeth Mörck, Grant Thornton

Plats:
Örebro Universitet, Labbet, Innovasalen, ORU Innovation Arena

Kontakt:
Eva Swedberg, E-post: eva.swedberg@styrelseakademien.se

Antal deltagare är begränsat till 12 personer. 
Anmälan senast den 3 mars.

Anmäl dig här

Förening

Ägarstyrd utveckling- utbildning för dig som ägare

Vill du ta ditt bolag till nästa nivå? Då är du välkommen till StyrelseAkademien Örebro utbildning/seminarier serie exklusivt för ägare till bolag i Örebro län som omsätter lägst 10 mkr.

Syftet med seminarier serien är att bidra till ökad tillväxt i bolagen genom att visa på nyttan med ett professionellt styrelsearbete samt ge dig som ägare erfarenhetsutbyte och nätverk med andra ägare i Örebro län.

Ett professionellt styrelsearbete bygger på tydliga roller och tydligt ansvar. Det börjar med ett ägardirektiv där du som ägare tydliggör din ambition för bolaget. 

Ägardirektivet ligger sedan till grund för styrelsearbetet då en av styrelsens viktigaste uppgifter är att besluta om den framåtriktade strategiska planen för bolaget. I en tid som kräver en högre förändringstakt genom digitalisering, lågkonjunktur och ökade omkostnader har styrelsen en viktig uppgift att fylla som stöd till dig som ägare. 

Vårt Ägarnätverk innebär att vi erbjuder dig ett exklusivt nätverk för ägare med ägare där experter inom ägare och – bolag styrning förmedlar kunskap. Antal deltagare är begränsat till 12 ägare till bolag som omsätter minst 10 mkr. 
Du får ta del av nya insikter i frågor som är väsentliga för dig som ägare. Givetvis har du som medlem tillgång till StyrelseAkademien ordinarie erbjudande med kostnadsfria nätverksträffar med fokus på bolagsstyrning.

9 mars - Nå dina mål som företagare genom aktiv ägarstyrning. Inspiratör; Gunnar Alexandersson, Styra

16 mars - Styrelsen sammansättning, ansvar och roller. Inspiratör; Karin Steen, StyrelseAkademien

23 mars - Generationsskifte i praktiken. Inspiratör: Elisabeth Mörck, Manager Tax, Auktoriserad Skatterådgivare FAR, Grant Thornton

Nationella partners: