Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

28 februari kl 13.30-17.00

Plats: 
Scandic Grand Hotell
Fabriksgatan 21-33, Örebro

Medlemspris 3 400 kronor (exkl moms)
Övriga 4 500 kronor (exkl moms)

Anmäl dig här ...

 

Förening

Nå dina mål som företagsägare genom aktiv ägarstyrning

Syftet med aktiv ägarstyrning är att nå sina mål som företagsägare oavsett om det är att ha ett intressant jobb att gå till, förverkliga en idé, tjäna pengar eller någon annan målsättning. Under den här fördjupningskursen får du som ägare kunskap, insikt och handfasta råd kring ägarstyrning och ägardirektiv. Vi ger skarpa exempel från verkligheten och har en gemensam dialog för utbyte av erfarenheter.

Oklarheter – eller i värsta fall konflikter – om vad ägarna egentligen vill med sitt bolag och sitt ägande är ett allvarligt hinder för tillväxt och värdebyggande i många ägarledda företag. Vilket tidsperspektiv har de olika ägarna? Ska bolaget generera utdelning varje år eller bygga värde på sikt?

Under de senaste åren har ägardirektiv blivit ett allt vanligare verktyg för att skapa en gemensam målbild i ägagruppen. Ägardirektivet utgör uppdragsbeskrivningen till styrelsen och skapar därmed grunden för styrelsens sammansättning. Styrelsens uppgift är alltså att hjälpa ägarna att realisera ägardirektivet.

Nyttor med ägardirektiv är bl a ökad ägarsamsyn med gemensamma och tydliga mål, målfokuserat styrelsearbete och bättre successions- och exitförberedelser.

Målgrupp:
Företagsägare, VDar och styrelseledamöter i små till större bolag.

Föreläsare:
Gunnar Alexandersson har medverkat i runt 250 styrelserekryteringar de senaste 25 åren och tagit fram närmare 100 ägardirektiv. Han är en av stiftarna till StyrelseAkademien Sverige & Stockholm och medgrundare till StyrelseAkademien Östsverige och Styra AB. Numera VD i Styra AB.

Varmt välkommen till en halvdag med ägarfokus!

För mer information:
 eva.swedberg@styrelseakademien.se

Nationella partners: