Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

2023-03-02 hemsida uppdaterad
2023-03-17 medlemmar kallade via epost
2023-XX-XX Verksamhetsberättelsen läggs på hemsidan

 

Anmäl dig här ...

Förening

Välkommen till Föreningsstämma den 13 april i Örebro.

Som inledning till stämman blir det en intressant föredragning från Advokaterna Lindahls, Victoria Bromark

11.00 – Samling och lite mingel
11:15 - Föredrag från Advokat Lindahl, När kunden inte betalar, Victoria Bromark.
12.00 – enklare förtäring
12.30 - Föreningsstämma, avprickning i röstlängd
13.30 - Avslutning

NÄR KUNDEN INTE BETALAR
Det är roligt att göra affärer men inte lika roligt när kunden inte betalar. Att inte få betalt för det arbete man utfört eller för en vara man sålt kan snabbt orsaka stora problem med den egna ekonomin och kanske till och med göra det svårt att betala sina egna fakturor. Det gäller att agera snabbt för att öka möjligheten till betalning.

Victoria Bromark från Advokatfirman Lindahl håller i föreläsningen och följande huvudpunkter kommer behandlas:
• Påminnelser och ränta
• Betalningsföreläggande och processen hos Kronofogdemyndigheten
• Ansökan om konkurs och konsekvenser vid konkurs
• Tvist vid domstol eller skiljenämnd
• Verkställighet av betalningsföreläggande och domar

Enklare förtäring serveras, ange om du har någon allergi.

Medlemmar kallas via epost, underlag till stämman kommer att läggas ut på hemsidan senast två veckor före stämman.

Ladda ner dina handlingar här:
Dagordning
Stadgar SA Örebro

Nationella partners: