Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Nya datum publiceras inom kort.

Medlemspris 2 400 kronor (exkl moms)
Övriga 3 400 kronor (exkl moms)

Förening

Nå dina mål som företagare genom aktiv ägarstyrning. Att ägarna formulerar ett skriftligt ägardirektiv med sina viljor och mål samt tillsätter en aktiv och professionell styrelse med rätt kompetens och erfarenhet är ett framgångsrikt sätt att nå sina mål som företagare. Styrelsens uppgift är alltså att hjälpa ägarna att realisera ägardirektivet.

Oklarheter- eller i värsta fall konflikter- om vad ägarna egentligen vill med sitt bolag är ett allvarligt hinder för tillväxt och värdebyggande i många ägarledda företag. Vilket tidsperspektiv har de olika ägarna? Skall bolaget vara ett levebröds- eller tillväxtföretag? Under de senaste åren har ägardirektiv blivit allt vanligare verktyg att få rätsida på detta. Ägardirektivet utgör uppdragsbeskrivningen till styrelsen och skapar därmed grunden för styrelsens sammansättning.

Nyttor med ägardirektiv är bland annat ökad ägarsamsyn med gemensamma och tydliga mål, mål fokuserat styrelsearbete och bättre successions- och exitförberedelse. Det är mer sannolikt att realisera sina mål som företagare om man har bestämt och kommunicerat dem. 

Under kursen får du kunskaper, insikter och handfasta råd kring ägarstyrningen och ägardirektiv. Vi ger även exempel ur verkligheten och för en dialog under kursen.

Målgrupp:
För dig som är företagsägare, styrelseledamot, VD eller rådgivande med intresse för ägarfrågor och styrelsearbete.

Föreläsare:
Gunnar Alexandersson har medverkat i runt 250 styrelserekryteringar de senaste 25 åren och tagit fram närmare 100 ägardirektiv. Han är en av stiftarna till StyrelseAkademien Sverige & Stockholm och medgrundare till StyrelseAkademien Östsverige och Styra AB. Numera VD i Styra AB.

För mer information:
eva.swedberg@styrelseakademien.se

Nationella partners: