Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

 Erfarenhetsgivare Peter Öfverman, VD Ackordscentralen Syd AB

Datum: 16 dec kl 12 - 13
Plats: Zoom

 

ANMÄL DIG HÄRFörening

Kontakt

Lisa Schuman
Verksamhetschef StyrelseAkademien Skåne
lisa.schuman@styrelseakademien.se
Tel. 0709-285404

 Välkommen till ett lunchevent med om den nya rekonstruktionslagen!

Ny rekonstruktionslag

Peter Öfverman, VD på Ackordscentralen Syd kommer att prata om den nya rekonstruktionslagen som började gälla från 1 aug 2022.

Det är viktigt att före­tag som i grunden är livs­kraftiga, men som har drab­bats av ekono­miska svårig­heter, kan få hjälp att rekon­struera sin verk­samhet innan krisen blivit så djup att en konkurs är ound­viklig. För att få till stånd ett mer effek­tivt och ända­måls­enligt rekon­struk­tions­förfarande föreslår regeringen en ny lag om före­tags­rekon­struktion.

 

Varmt välkommen!

Nationella partners: