Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

 

   

 

 

 

 

 

Förening

Kontakt

Lisa Schuman
Verksamhetschef StyrelseAkademien Skåne
lisa.schuman@styrelseakademien.se
Tel. 0709-285404

Ägarstyrd utveckling – ett medlemskap för dig som ägare

Vill du ta ditt bolag till nästa nivå? Då är du välkommen till StyrelseAkademien Skånes medlemskap exklusivt för ägare till skånska bolag som omsätter som lägst 10 mkr.

Syftet med medlemskapet är att bidra till en ökad tillväxt i skånska bolag genom att visa på värdet av ett professionellt styrelsearbete samt ge dig som ägare erfarenhetsutbyte och nätverk med andra ägare i Skåne.

Ett professionellt styrelsearbete bygger på tydliga roller och tydligt ansvar. Det börjar med ett ägardirektiv där du som ägare tydliggör din ambition för bolaget. Ägardirektivet ligger sedan till grund för styrelsearbetet då en av styrelsens viktigaste uppgifter är att besluta om den framåtriktade strategiska planen för bolaget. I en tid som kräver en högre förändringstakt genom digitalisering och ökad konkurrens har styrelsen en viktig uppgift att fylla som stöd till dig som ägare.

Vårt Ägarmedlemskap innebär att vi erbjuder dig ett exklusivt nätverk för ägare med ägare där experter inom ägar- och bolagsstyrning förmedlar kunskap.

Du får ta del av nya insikter i frågor som är väsentliga för dig som ägare. Givetvis har du tillgång till StyrelseAkademiens ordinarie erbjudande med kostnadsfria nätverksträffar med fokus på bolagsstyrning. . Läs mer här.

 • 5 okt har vi informationsmöte digitalt om medlemskapet kl 17-18Läs mer och anmäl dig här.
 • 13 okt har vi informationsmöte digitalt om medlemskapet kl 17-18Läs mer och anmäl dig här.
 • Under början av 2022 arrangerar vi StyrelseAkademiens certifieringsutbildning RättFokus anpassat för ägare den 8 februari och 22 februari kl 09.00 – 17.00 Läs mer och anmäl dig här
 • Tema Ägardirektiv : Grunden till professionell bolagsstyrning ligger i ägardirektivet där ägarna tydliggör hur de ser på sitt ägande.Tema Ägardirektiv 26 oktober kl 17.00 - 20.00

Under 2021/2022 kommer vi att erbjuda nätverksträffar med tema som:

 • Ägardirektiv 26 oktober kl 17.00 - 20.00
 • Styrelsesammansättning
 • Värdeskapande styrelsearbete med strategi i fokus
 • Generationsskifte med Grant Thornton
 • Företagsvärdering/företagsförsäljning
 • Obeståndsfrågor
 • Aktieägaravtal/VD-avtal
 • Hållbarhet

Som medlem deltar du kostnadsfritt på Ägarledardagen som StyrelseAkademien arrangerar en gång per år tillsammans med våra partners.

Medlemskapet kostar 5 000 kr exklusive moms/år.

Är du redan medlem idag så konverterar vi medlemskapet och fakturerar mellanskillnaden.

Har du frågor om medlemskapet? Kontakta vår ordförande Kristina Jarring Lilja 

Anmäl ditt intresse här

Nationella partners: