Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

STYRELSEAKADEMIENS TRUSTED PARTNERS

StyrelseAkademien samarbetar med näringslivet och andra organisationer för ökad medlemsnytta.

StyrelseAkademiens avsikt med att samverka med andra organisationer är att gemensamt verka för utvecklingen av professionellt styrelsearbete som en förstärkt strategisk styrfunktion i syfte att utveckla systematisk riskhantering, lönsamhetsutveckling och expansionskraft i näringsliv och organisationer.

För att systematiskt bygga upp kompetens inom relevanta intresseområden har StyrelseAkademierna runt om i Sverige etablerat strategiskt samarbete med utvalda partners. Syftet för berörda parter är att bygga kännedom, acceptans och intresse för företagsövergripande styr- och kontrollfrågor. Vidare ska gruppen gemensamt utstråla näringslivsstärkande professionalism, kraft och trovärdighet. Sammantaget syftar allt samarbete till att utifrån en slagkraftig kommunikativ plattform - över tiden - föra ut varumärken, bärande idéer och för parterna väsentliga profilfrågor. 

På den här sidan presenteras StyrelseAkademiens nationella partners. Därutöver har våra lokala föreningar egna partners.

 

StyrelseAkademien Sveriges samarbetspartners:

 

 Ackordscentralen logo          AC logo          PwC llogoCirio logo     Cision logo    

Ackordscentralen

Ackordscentralen kan konsten att rädda värden, med fokus på rekonstruktion, konkurs och obestånd.

Som partner till StyrelseAkademien bidrar AC med kompetens kring obeståndsfrågor utifrån ett styrelseperspektiv. Insikter och kunskap om obestånd, insolvens och konkurs är betydelsefulla för en styrelseledamot. Ökad förståelse för situationer där den finansiella situationen är begränsad och förmågan att kunna hantera dessa utmaningar är viktigt, eftersom ekonomiska värden kan bli räddade i tid. Ett syfte med samarbetet är att fler styrelseledamöter ska få insikt om insolvens och obestånd och därigenom kunna känna igen och läsa och förstå signaler om att en verksamhet är och kan komma hamna i en utsatt ekonomisk situation.

AC har sedan 1857 återskapat värden i företag med ekonomiska problem och är därmed en av Sveriges äldsta näringslivsorganisation. ACs bolag ägs av oberoende Stiftelsen Ackordscentralen via moderbolaget AC-Gruppen AB. Därmed är verksamheterna fria från särintressen, som exempelvis vinstintressen, och kan på ett objektivt sätt balansera klienters intressen mot fordringsägares, anställdas och samhällets krav.

AC har en rikstäckande organisation med kontor på sju orter; AC Stockholm, AC Väst (Göteborg och Borås), AC Syd (Malmö, Lund-Kristianstad), samt AC Norrland. Kontoren bistår med allt ifrån rekonstruktion och konkurshantering till allmän rådgivning. All operativ verksamhet bedrivs i aktiebolagen.

AC har ett samhällsengagemang. Verksamheten är en viktig partner för svenska myndigheter när det gäller remissfrågor kring lagstiftningsarbeten. Dessutom främjar AC även forskning och utbildning, samt utdelar stipendier med anknytning till verksamhetens karaktär.

 

ADMINCONTROL

Admincontrol är den ledande leverantören av säkra styrelseportaler och virtuella datarum som erbjuds som en molntjänst, Saas.

Företaget ägs av Visma och har sitt huvudkontor i Norge med lokala kontor i Norden, Storbritannien och Nederländerna nästan hundratusen användare världen över. 

I syfte att vara den ultimata lösningen för beslutsfattare erbjuder Admincontrol lösningar för säkert samarbete och användarvänlig delning av dokument och konfidentiell information i affärskritiska processer som styrelse- och ledningsarbete, due diligence, M&A och IPO:s.

Som en betrodd partner för StyrelseAkademien kommer Admincontrol att bidra med kunskapsutbyte, värdefull insikt om bolagsstyrning, dokumentdelning och andra behov bland styrelseledamöter.

Med styrelseportallösningen strävar Admincontrol efter att effektivisera och digitalisera styrelsearbetet för företag och organisationer i alla storlekar och inom alla sektorer. Styrelseportalen är ett säkert och effektivt verktyg för interaktion och dokumentdelning mellan styrelse företagsledning och andra viktiga funktioner.

 

Cirio

Advokater är eftertraktade i bolagsstyrelser och Cirio vill tillsammans med StyrelseAkademien ytterligare lyfta fram möjligheten för företag att i styrelsen få tillgång till extern specialistkompetens.

Cirio och StyrelseAkademien genomför aktiviteter inom området som främst bygger på kompetensutveckling och nätverk. Cirio och StyrelseAkademien håller t.ex. årligen en rad seminarium tillsammans för att stärka styrelseledamöters kompetens inom viktiga områden. Cirio bistår även StyrelseAkademien med styrelsesekreterare och stämmosekreterare. Cirio och StyrelseAkademien har därtill, tillsammans med andra partners, tagit fram den uppskattade vägledningen ”Styrelsers och styrelseledamöters uppgifter och ansvar i svenska företag (2017)” och samarbetar även inom andra thought leadership-satsningar.

Om Cirio Advokatbyrå AB
Cirio är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm. Cirio erbjuder affärsjuridisk rådgivning inom transaktioner, operativa och strategiska verksamhetsfrågor, speciella situationer som tvister och konkurser samt kollaborativ innovation. Byrån har särskild spetskompetens inom progressiva områden som förnyelsebar energi, life science och digitalisering. Cirio består av ungefär 125 medarbetare.

Cision

Cision är ett globalt företag som hjälper företag och organisationer att synliggöra sin information och förmedla sina nyheter.

Som partner till StyrelseAkademien bidrar Cision med sin kompetens till god bolagsstyrning och utveckling av styrelsearbetet i svenska bolag och övriga organisationer. En del i detta samarbete är att ge föreningens medlemmar ökad insikt om betydelsen av kommunikation och omvärldsbevakning samt hur dessa områden påverkar affärsprocessen.

Idag är Cision den ledande leverantören inom kommunikationslösningar för PR och Investor Relations.  Cision hjälper kunder att hantera alla delar av sin kommunikation, alltifrån att nå ut till utvalda medier och journalister till att skapa synlighet online och att omvärldsbevaka och analysera sin synlighet. Koncernen finns i Europa, Nordamerika och Asien, och har partners i mer än 125 länder.

PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Vi är proaktiva rådgivare som drivs av att förstå dig och våra övriga 30 000 kunders verkliga behov och hitta lösningar på komplexa affärsutmaningar – oavsett vilken fas din verksamhet befinner sig i. Det som gör oss unika är att vi kombinerar den senaste tekniken och samverkan mellan våra specialister. Vi är en community of solvers som är med dig hela vägen!

PwC Sverige är en självständig och oberoende juridisk enhet som ingår i det globala PwC-nätverket med 328 000 medarbetare i 152 länder. Det gör att vi kan dela med oss av kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans leverera relevanta lösningar som skapar förtroende och långsiktigt hållbara värden för såväl våra kunder som samhället i stort.

StyrelseAkademien och PwC:s samarbete ska aktivt bidra till god bolagsstyrning och utveckling av styrelsearbetet i svenska bolag och övriga verksamheter. Målet är att få fler professionella, innovativa och framtidsorienterade styrelseledamöter och därmed även fler konkurrenskraftiga företag och verksamheter. I detta ingår bland annat att bevaka och påverka den europeiska och internationella bolagsstyrningsutvecklingen, samt att som opinionsbildare och normgivare främja god etik och god sed i styrelsearbete och ägarfrågor.

Nationella partners: