Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Våra samarbetspartners

Vi samarbetar med partners som vill vara med och bidra till ett starkare, mer innovativt och värdeskapande svenskt näringsliv genom forskning om styrelsefrågor.

Våra strategiska forskningspartners finns med oss genom hela forskningsprojektet kring ordföranderollen:

Finansiär av förstudien:

Akademisk forskningspartner:

 

forskningsprojektet vinnande ordförande

Svenskt näringsliv behöver fler ordföranden som driver ett effektivt och affärsinriktat styrelsearbete. Sedan 2005 har goda föredömen belönats med utmärkelsen Guldklubban. Men vilka är framgångsfaktorerna bakom skickliga styrelseordföranden? Och hur ska nästa generations ordföranden hantera företagens framtida utmaningar?

Svenska företags framtida resultatförmåga avgörs ofta i styrelsen, där ordföranden spelar en central roll. Förutom krav på lönsamhet och tillväxt möter dagens styrelser utmaningar som krav på hållbarhet, transparens och digitalisering.

En genomgång av såväl svenska som internationella affärstidningar visar att styrelsens arbete är under stark förändring. Den internationella forskningsfronten (inklusive den skandinaviska) bekräftar att det finns betydande kunskapsluckor kring just styrelseordförandens roll.

StyrelseAkademien Sverige och Stiftelsen Guldklubban har därför initierat forskningsprojektet ”Vinnande ordförande”. Tanken med projektet är att kombinera akademisk forskning med praktikers erfarenheter och material från Stiftelsen Guldklubban i syfte att bättre förstå framgångsfaktorerna bakom skickliga styrelseordföranden. Eftersom forskningen baseras på svenska vinnare av Guldklubban bidrar resultatet till att stärka den nordiska bolagsstyrningsmodellen.

”Styrelsens ordförande ansvarar bl.a. för att man får ett väl fungerande styrelsearbete. Men någon egentlig systematisk analys av ordförandens roll har jag inte sett. Därför välkomnar jag verkligen det initiativ som StyrelseAkademien och Stiftelsen Guldklubban nu tar.” Anders Ullberg, vinnare av Guldklubban 2016.

Stiftelsens material grunden för förstudien
Det övergripande syftet med förstudien är att på empirisk grund beskriva hur styrelseordföranden i noterade respektive onoterade bolag arbetar och hur de ser på sin egen roll i utvecklingen av företagets värdeskapande och dess förnyelseförmåga och konkurrenskraft.

Förstudien har sitt fokus på de intervjuer som genomförts i samband med själva utdelandet av Guldklubban. Värt att notera att det är samma journalist som genomfört samtliga intervjuer sedan starten. För att testa de preliminära resultaten och fånga upp eventuella teman, som av olika skäl inte framträder så tydligt i datamaterialet, har ett rundabordssamtal genomförts med fem ordföranden som erhållit utmärkelsen Guldklubban.

Resultatet av förstudien beräknas vara klart första kvartalet 2021.

Nationella partners: