Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Master FOKUS I styrelsearbetet: HÖGRE ORDFÖRANDEUTBILDNING VÅRA LÄRARE

Pia Gideon

Pia är utbildningsansvarig för Master fokus. Hon har bred erfarenhet från att arbeta med såväl noterade storbolag som entreprenörsdrivna småbolag. Hon har styrelseuppdrag i börsnoterade, statliga och start-up-bolag. Hon är styrelseordförande i börsnoterade Klövern, ordförande i revisionsutskotten i Svevia och Metria.

Pia är ledamot i det noterade isbolaget Proact med inriktning på lagring och molnlösningar. Bland de entreprenörsdrivna bolagen kan nämnas Min Doktor.se och mjukvara bolaget Qlucore. Hon har varit operativt verksam inom Ericssonkoncernen, senast som marknads och kommunikationschef USA Nordamerika. Hon har också en bakgrund som ekonomijournalist och finansanalytiker.

Claes Thorson

Claes är journalist, diplomat och konsult. Han är också partner i Gaia Leadership sedan 2006. Claes har erfarenheter som nyhetsjournalist vid Sveriges Television – med stationeringar i Tokyo, London och Washington såväl som i Stockholm. Som tidigare VD i TV4 och kommunikationsdirektör inom Ericsson Information Systems har han drivit affärer och säkrat nyttiga erfarenheter inom näringslivet.

Claes har även arbetat som pressråd vid Sveriges ambassad i Washington. Han har också erfarenhet som redaktionell chef och programansvarig på Aktuellt. Idag arbetar han bland annat med att utveckla ledare inom Regeringskansliet för att öka Sveriges inflytande inom EU och med medieträning för att säkra ett effektivt arbete med massmedier och journalister.

Dag Klackenberg

Dag, jurist, ämbetsman, diplomat, politiker (moderat) och numera också riksdagsman. Dag är före detta VD för arbetsgivarorganisationen Svensk Handel och var fram till 2008 styrelseordförande för Vattenfall. 

Han har en rad styrelseuppdrag bakom sig bland annat för Företagsuniversitetet, Handelsbanken Stockholm, Skansen och Atrium Ljungberg. Har också haft ordförandeposter i VattenfallAB, Svenska Bokhandlarföreningen, Svensk Byggtjänst, Ersta Sköndal högskola och De Svenska Historiedagarna.                    

Liselotte Engstam

Liselotte är en erfaren internationell ledare som arbetar i styrelser, med rådgivning och med startups.

Liselotte är ordförande i FCG Group, grundare av Digoshen, samt oberoende styrelseledamot i börsnoterade TietoEvry Oy, Zalaris A/S och Transtema, i privatägda S-GROUP, i stiftelsen IMIT samt INSEADs internationella styrelsenätverk.

Hon är även rådgivare till EU-kommissionen inom digitalisering av bolagsstyrning och forskar på styrelseordförandens arbetssätt samt styrelsers bidrag till företagsförnyelse och AI-ledarskap.

Hans-Erik Andersson

Hans-Erik är sedan 2007 styrelseproffs och har varit styrelseordförande för börsnoterade Semcon, Cision och SinterCast samt för privatägda Erik Penser Bank och ledamot av det norska börsbolaget Gjensidige.

Under den operativa karriären inom finans och försäkring var han bland annat Executive Director för Mercantile & General Re i London, Nordenchef för Marsh & McLennan Companies och VD för Skandia Försäkrings AB. Han är nu styrelseledamot för Anticimex och styrelseordförande i det nya kundägda Skandia.

Henrik Engberg

Henrik har arbetat som journalist i 15 år och har erfarenhet från dagspress, radio och tv samt mer än 30 år med informationsrådgivning för olika typer av privata och offentliga uppdragsgivare. Han har som konsult arbetat med några av landets ledande managementkonsultföretag och därmed skaffat sig erfarenhet av att kommunicera internt och externt i samband med stora förändringsprocesser.

Henrik har sedan 1985 haft ett antal av Sveriges stora börsbolag samt flera statliga och kommunala myndigheter som uppdragsgivare i olika typer av uppdrag inom kommunikationsområdet. Uppdragen har omfattat medieträning, talarträning, krishantering, programledning och strategisk rådgivning på hög nivå.

Jonas Sohlman

Jonas är ekonom från Stockholms universitet med utbildning inom både national- och företagsekonomi. Han har mer än 25 års erfarenhet från arbete inom finanssektorn där han arbetat med såväl finans- som skattefrågor i ett internationellt perspektiv.

Jonas har under senare tid varit verksam som CFO på Nasdaq First North Growth Market listade bolag och arbetar för närvarande som CFO på Enorama Pharma.

Jonas har tidigare arbetat med både större kapitalförvaltningsuppdrag samt inom finansfunktioner på större svenska industriföretag. Han har erfarenhet av allt från löpande förvaltningsfrågor, kapitalanskaffningar, omstrukturering av balansräkningar, implementerande av hybridinstrument till avyttringar och förvärv.

Jonas är även engagerad inom ridsport och har drivit bolag med fokus på tävling och avel. Han är också i styrelseordförande för två av de svenska riksanläggningarna för ridsport, Flyinge och Strömsholm.

Nationella partners: