Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Master FOKUS I styrelsearbetet: HÖGRE ORDFÖRANDEUTBILDNING VÅRA LÄRARE

Pia Gideon

Pia är utbildningsansvarig för Master fokus. Hon har bred erfarenhet från att arbeta med såväl noterade storbolag som entreprenörsdrivna småbolag. Hon har styrelseuppdrag i börsnoterade, statliga och start-up-bolag. Hon är styrelseordförande i börsnoterade Klövern, ordförande i revisionsutskotten i Svevia och Metria.

Pia är ledamot i det noterade isbolaget Proact med inriktning på lagring och molnlösningar. Bland de entreprenörsdrivna bolagen kan nämnas Min Doktor.se och mjukvarubolaget Qlucore. Tidigare operativt verksam inom Ericssonkoncernen, senast som marknads- och kommunikationschef USA Nordamerika. Hon har också en bakgrund som ekonomijournalist och finansanalytiker.

Liselotte Engstam

Liselotte är en erfaren internationell ledare som arbetar i styrelser, med rådgivning och med startups.

Liselotte är ordförande i FCG Group, grundare av Digoshen, samt oberoende styrelseledamot i börsnoterade TietoEvry Oy, Zalaris A/S och Transtema, i privatägda S-GROUP, i stiftelsen IMIT samt INSEADs internationella styrelsenätverk.

Hon är även rådgivare till EU-kommissionen inom digitalisering av bolagsstyrning och forskar på styrelseordförandens arbetssätt samt styrelsers bidrag till företagsförnyelse och AI-ledarskap.

Dag Klackenberg

Dag, jurist, ämbetsman, diplomat, politiker (moderat) och numera också riksdagsman. Dag är före detta VD för arbetsgivarorganisationen Svensk Handel och var fram till 2008 styrelseordförande för Vattenfall. 

Han har en rad styrelseuppdrag bakom sig bland annat för Företagsuniversitetet, Handelsbanken Stockholm, Skansen och Atrium Ljungberg. Har också haft ordförandeposter i VattenfallAB, Svenska Bokhandlarföreningen, Svensk Byggtjänst, Ersta Sköndal högskola och De Svenska Historiedagarna.                    

Henrik Engberg

Henrik har arbetat som journalist i 15 år och har erfarenhet från dagspress, radio och tv samt mer än 30 år med informationsrådgivning för olika typer av privata och offentliga uppdragsgivare. Han har som konsult arbetat med några av landets ledande managementkonsultföretag och därmed skaffat sig erfarenhet av att kommunicera internt och externt i samband med stora förändringsprocesser.

Henrik har sedan 1985 haft ett antal av Sveriges stora börsbolag samt flera statliga och kommunala myndigheter som uppdragsgivare i olika typer av uppdrag inom kommunikationsområdet. Uppdragen har omfattat medieträning, talarträning, krishantering, programledning och strategisk rådgivning på hög nivå.

Jonas Sohlman

Jonas är ekonom från Stockholms universitet med utbildning inom både national- och företagsekonomi. Han har mer än 25 års erfarenhet från arbete inom finanssektorn där han arbetat med såväl finans- som skattefrågor i ett internationellt perspektiv.

Har har under senare tid varit verksam som CFO på Nasdaq First North Growth Market listade bolag och arbetar för närvarande som CFO på Enorama Pharma. Tidigare arbetat med både större kapitalförvaltningsuppdrag samt inom finansfunktioner på större svenska industriföretag. Han har erfarenhet av allt från löpande förvaltningsfrågor, kapitalanskaffningar, omstrukturering av balansräkningar, implementerande av hybridinstrument till avyttringar och förvärv.

Jonas är även engagerad inom ridsport och har drivit bolag med fokus på tävling och avel. Han är också i styrelseordförande för två av de svenska riksanläggningarna för ridsport, Flyinge och Strömsholm.

christoffer andersson

Christoffer Andersson

Christoffer är en företagsbyggare med stor erfarenhet av globalt ledarskap, från små nystartade företag och tillväxtföretag till stora företags affärsenheter och private equity-investerare. Christoffer har en stark passion för att arbeta med människor med rätt förmåga och värderingar som får företag att lyckas och hjälper individer att växa till sin fulla potential. Hans energi för människor, ledarskap och att hjälpa kunder flödar genom allt han gör.

  • Leda strategiska projekt (M&A, styrelseförbättring, strategibedömning & översyn)
  • Kapitalanskaffningar och börsintroduktioner (projektledning, skapande av investerarpitches och VD-coachning)
  • Interimsledning och kompletterande chefer operativt och strategiskt (VD, CFO, COO)
  • Executive coaching på deltid
  • Styrelseuppdrag

 Birgitta Stymne

Birgitta blev teknologie doktor i fysikalisk kemi vid Kungliga Tekniska högskolan 1978 på avhandlingen Interactions Between Organic Molecules Studied by Infrared Spectroscopy. Hon var mellan 1989 och 2001 rektor för Högskolan i Gävle. År 2011 utsågs hon till högskolans första hedersdoktor.

Birgitta har varit verksam vid KTH och vid Münchens tekniska universitet. Hon har varit styrelseledamot i bland annat Naturvetenskapliga forskningsrådet, Lantmäteriet och Verket för högskoleservice och är 2010 ledamot av universitetsstyrelsen för Örebro universitet. Hon är även en av regeringens forskningspolitiska rådgivare.

Idag har hon styrelseuppdrag för Min Doktor, Industrifonden, BCB Medical Ltd, Pandora samt Elekta.

Nationella partners: