Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Bild

Ökat fokus I styrelsearbetet

Komplettera och vässa din styrelsekompetens genom fristående fortsättningsutbildningar inom styrelserelevanta områden.

Ökat fokus i styrelsearbetet är en serie bestående av fristående endagsutbildningar inom särskilt viktiga och styrelse­relevanta fördjupningsområden som bidrar till att utveckla ditt bolag på lång sikt. Utbildningarna genomförs av StyrelseAka­demiens ackrediterade lärare, som alla har gedigen kunskap om svensk bolagsstyrning och erfarenhet både inom profes­sionellt styrelsearbete och sitt fokusområde.

Du kan även välja att gå dessa utbildningar online. Se onlineutbudet här.

Ökat fokus med olika inriktningar 

Ordföranderollen

Ordföranderollen i styrelsen skiljer sig från övriga ledamöters. I denna kurs lär du dig vilka arbetsuppgifterna är, både formellt och praktiskt. Ytterst är ditt uppdrag att, tillsammans med övriga ledamöter, styra bolaget och att skapa värde. Du kommer hem med handfasta tips och verktyg som hjälper dig i ditt uppdrag.

Läs mer

Strategi

Att ta fram bolagets strategi och därefter säkerställa att bolaget arbetar i den riktningen, är en av styrelsens absolut viktigaste uppgifter. I denna kurs får du verktyg och inspi­ration för att leda strategiarbetet genom en strukturerad process och användandet av olika framgångsrika modeller.

Läs mer

Ekonomi

Som styrelseledamot måste du ha ordentlig koll på bolagets ekonomistyrning och olika ekonomiska begrepp. Utbildningen ger dig förståelse för hur företagets ekonomiska nyckeltal samverkar och påverkar lönsamheten på kort och lång sikt. Du får användbara verktyg att kunna ställa rätt frågor och få kontroll på bolagets styrning.

Läs mer

Digitalisering

Digitalisering är idag ständigt närvarande och förändrar kontinuerligt våra verksamheter. Vår utbildning ger dig kunskap om framgångsfaktorerna bakom styrning och ledning av digitala transformationer.

Läs mer

Strategisk prissättning

Utbildningen ger dig verktyg för att utveckla innovativa prismodeller och strategier som förbättrar din affärsmodell. Den ger dig också insikt i centrala frågor inom prissättningsfrågor.

Läs mer

 

Nationella partners: