Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Ökat fokus i styrelsearbetet: Ekonomi

Att arbeta i en styrelse är ett ansvar; främst mot bolaget. En viktig del av styrelsens uppdrag är att blicka framåt och att arbeta med viktiga, stora och strategiska frågor.

Mer information

Förening:
Se kalender för mer information
Pris:

Medlem 5 900 sek + moms
Icke medlem 7 900 sek + moms

I avgiften ingår dokumentation och litteratur.
Eventuella internatkostnader tillkommer.

KURSEN TÄCKER FÖLJANDE OMRÅDEN:

  • Grundläggande ekonomiska samband
  • Kassaflöde
  • Case-övning
  • Branschanalys
  • Nyckeltal
  • Förslag på hur du implementerar det i din styrelse   

FÖRKUNSKAPER:

Vi ser helst att du har gått StyrelseAkademiens Rätt fokus-utbildning eller liknande.

AKTUELLA UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

En del av detta är att förstå resultat- och balansräkning (RR & BR) fullt ut och hur de olika delarna påverkar varandra. Tyvärr läggs alltför mycket tid på att undra och förstå RR & BR. Ofta blir det rätt tyst i rummet när ekonomin rapporteras av. Inte minst när omfattande Excel-ark visas. Förstår inte alla ledamöter de grundläggande ekonomiska begreppen och hur de hänger hop, då minskar styrelsens möjlighet att på riktigt arbeta med de viktiga och strategiska utmaningarna. 

Det här är en utbildning där du på ett annorlunda pedagogiskt sätt lär dig företagsekonomin.

Kursupplägg

Kursdagen innehåller många övningar om viktiga ekonomiska begrepp i styrelsens vardag. Du känner säkert igen dem sedan tidigare, men nu får du på ett pedagogiskt sätt se hur de samverkar med varandra. Oftast i grafisk form.

Du får se alla ekonomiska begreppen i grafik och färgkoder. Se hur balansräkningen påverkas av transaktioner som görs. Vad som händer när man har för lite i eget kapital, eller för mycket. Allt görs visuellt med bilder så att hjärnan förstår. Pedagogiken har sitt stöd i senaste rönen inom kognitiv vetenskap. Den bygger på Bonanza-metoden.

Du får alltså bättre förståelse för verksamhetens affärsekonomiska förutsättningar och utmaningar. Till att börja med i generella termer för att sedan övergå till de företagsspecifika förutsättningarna som deltagarna är vana att möta i sitt dagliga arbete – allt för att kunna diskutera vad som krävs för att öka lönsamheten och nå företagsledningens uppsatta mål i pågående förändringsarbeten. 

Bristen på affärsekonomisk förståelse är ett hinder för att skapa en affärsmedvetenhet i organisationen. Utmaningen är att engagera alla i affären så att alla talar samma språk, har en gemensam plattform och förstår vad som behöver göras utifrån de målsättningar och rapporter som ledningen tillhandahåller.

Tänkesättet kan också lämpligen föras över till styrelsens rapporteringsinstruktion. Allt för att få en begriplig och snabb bild över bolagets situation som alla förstår.

Information

Detta är en fristående kurs i fortsättningsutbildningen för "Ökat fokus i styrelsearbetet". Du kan välja att gå en eller flera av dessa fristående kurser.

Video
OM HÖGRE STYRELSEUTBILDNING

 

Nationella partners: