Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

RÄTT FOKUS I STYRELSEARBETET FÖR KOMMUNALT ÄGDA BOLAG

Kvalitetssäkra styrelsen med en certifiering i styrelsearbete, speciellt framtagen för kommunalt eller landstingsägda bolag. Ta del av två lärorika dagar som bidrar till ett långsiktigt värdeskapande styrelsearbete.

CERTIFIERINGSUTBILDNING

Förening:
För mer information se kalender
Pris:

Medlemspris, även i KFS 13 900 sek + moms
Icke medlemspris 15 900 sek + moms

I avgiften ingår dokumentation och litteratur. Eventuella internatkostnader tillkommer.

PRAKTISK INFORMATION
Lärarledd undervisning, totalt två dagar.

CERTIFIERING
Efter avslutad utbildning erbjuds kursdeltagarna att skriva en digital tentamen. Vid godkänt resultat erhåller du en certifiering som styrelseledamot för kommunalt ägda bolag.

> Läs mer om certifiering

LÄRARE

> Läs mer om våra ackrediterade lärare

AKTUELLA UTBILDNINGSTILLFÄLLEN

Rätt fokus i styrelsearbetet för kommunalt ägda bolag ger dig grunderna i styrelsearbetet. Utbildningen täcker det du behöver veta om ägar- och bolagsstyrning, utifrån kommu­nallagens, allvillagens och aktiebolagslagens villkor. Det gäller att veta vilken lag som tar över i vilken situation och att uppfatta skillnaden mellan nämnduppdraget och bolags­uppdraget, då man i bolagsuppdraget förutom sitt politiska ansvar även har ett personligt ekonomiskt ansvar för bolaget.

Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet. Du lär dig hur styrelsen och dess arbete kan struktureras och du får med dig verktyg som hjälper dig i detta arbete. Förutom ett gediget utbildningsmaterial får du checklistor, mallar och boken ”Vägledning till god styrelsesed”, Styrelse­Akademiens normgivande kod inom styrelsearbete.

StyrelseAkademiens ackrediterade lärare har erkänt goda kunskaper inom svensk bolagsstyrning samt en gedigen erfarenhet av styrelsearbete i såväl offentliga som privat ägda bolag. Utbildningen är kvalitetssäkrad av Kommunala Företagens Samordningsorganisation (KFS).

Utbildningen är uppdelad i fyra block och fokuserar på hur du får rätt samspel, rätt styrning och inriktning, samt ett mer praktiskt avsnitt om rätt arbetssätt som även berör ansvarsfrågan.

I utbildningen ingår även en möjlighet att certifiera sig som styrelseledamot. Det innebär att du efter avslutad utbildning gör en tentamen. Om du klarar tentamen får du ett bevis på att du är certifierad styrelseledamot.  

StyrelseAkademien är den norm­givande organisationen för professionellt styrelsearbete i Sverige. Vår certifiering ger en unik kvalitetsstämpel som visar att man har alla formella kunskaper som krävs för att genomföra sitt uppdrag.

Om ni önskar kan vi genomföra utbildningen specifikt för ditt bolag och anpassa den efter era utmaningar. Kontakta närmaste förening för mer information.

"Vi har valt att ge alla våra medlemmar i de kommunalt ägda bolagen möjlighet att bli certifierade ledamöter. Det har varit en välinvesterad satsning som höjt kvaliteten i styrelsearbetet och ökat ledamöternas medvetenhet kring koncernens styrning."

— Peter Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad 

Kursinnehåll

Rätt styrning

 • Bolagsstyrning i kommunala bolag
 • Ägarnas roll
 • Styrande dokument

Rätt samspel

 • Partiernas nominering
 • Kommunfullmäktiges roll
 • Styrelsens sammansättning

Rätt inriktning

 • Strategi för bolaget
 • Kontroll av bolagets skötsel
 • Samordning med bolagets vd
 • Information till intressenter

Rätt arbetssätt

 • Styrelsens arbetsformer
 • Styrelsens ansvar
 • Utvärdering av styrelsen

Denna utbildning riktar sig till dig som

 • har påbörjat ditt styrelsearbete för ett kommunalt bolag och nu vill få hjälp med struktur och verktyg för att kunna arbeta effektivare

 • arbetar som vd för ett kommunalt ägt bolag och vill få en bättre förståelse för styrelsens roll och ansvar

 • redan har praktisk erfarenhet av styrelsearbete, och nu vill lära dig grunderna inom den lagstiftning som styrelsens arbete i ett kommu­nalt ägt bolag vilar på

 

Nationella partners: