Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Charlotte Heliosson - ny verksamhetsledare för StyrelseAkademien Sydost

Johan Markstedt, som varit verksamhetsledare sedan 2014, slutar och ersätts av Charlotte Heliosson, 46 år. Hon är väl förtrogen med StyrelseAkademien Sydost och har erfarenhet av styrelsearbete i det egna företaget Improvera samt i olika föreningar. Vi välkomnar Charlotte och passar även på att tacka Johan för hans insatser under hans tid som verksamhetsledare.

Charlotte kommer, i samverkan med de sju ledamöterna, se till att det finns intressanta träffar, utbildningar och tjänster för att stärka kompetens och engagemang i regionens styrelser.

Ytterligare resurser för detta är Nils-Erik Persson som är ledamotsfömedlare, Christina Lindberg som är lärare och Linda Ellingsen som sköter marknadskommunikationen.

Om du som medlem vill komma i kontakt med Charlotte når du henne på 0470-794630 och sydost@styrelseakademien.se  

Nationella partners: