Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Månadens Medlem mars 2018: Nils-Erik Persson 

Befattning: Huvudägare, styrelseledamot och Senior Rådgivare i Improvera AB samt Senior Rådgivare i StyrelseAkademien Sydost

Medlem i StyrelseAkademien Sydost sedan: 2000

 

Vill du tipsa om framtida Månadens Medlem?

Maila oss på sydost@styrelseakademien.se

Förening

Månadens medlem mars 2018: Nils-Erik Persson

”Om man tar på sig ett styrelseuppdrag måste man gå all in. Man ska bara ta de uppdrag man verkligen har intresse och tid för och akta sig för att ta för många uppdrag”. 

Det anser Nils-Erik Persson, hedersmedlem och en av grundarna till StyrelseAkademien Sydost. Han menar att man bör begränsa antalet uppdrag för att kunna hålla sig à jour och se till att det finns luckor i almanackan om eventuella kriser skulle uppstå.

Nils-Erik har själv arbetat aktivt i flera styrelser och har dessutom utbildat ca 3000 personer i både Rätt Fokus i Styrelsearbetet och i skräddarsydda utbildningar. Intresset för styrelsefrågor startade då han var bankchef och såg hur pass mycket bristen på bra styrelsearbete kan skada ett företag. År 1995 gick han med i dåvarande StyrelseAkademien Syd som täckte in Sydostregionen och Skåne och samma år startade han även den egna verksamheten Improvera AB. År 2000 fick han tillsammans med två andra förfrågan om att starta upp StyrelseAkademien Sydost vilket de gjorde.

Hans egna bolag Improvera har sedan start bedrivit agentur för UC Selekt, en marknadsdatabas producerad av UC AB i Stockholm. Verksamheten kompletterades med att driva StyrelseAkademien Sydost på entreprenad och år 2015 tillkom utbildningen VD-Kompetens i utbudet, en utbildning speciellt framtagen för VD:ar och personer i ledande position. Efter många år som utbildare av styrelser såg Nils-Erik att kompetensutvecklingen av styrelse och VD måste gå i takt för att bolaget ska kunna styras framgångsrikt. Företaget har även engagerat ett antal externa konsulter utöver de tre anställda och dessa erbjuder rådgivning och konsultation för verksamhetsutveckling.                         

I dagsläget jobbar Nils-Erik främst med att hjälpa företag hitta en extern ledamot eller ordförande och arrangerar dessutom skräddarsydda styrelseutbildningar. När det gäller styrelseuppdrag har han just nu uppdrag i det egna bolaget, han är vice ordförande i Alvesta Församling och kassör i Allbo Barockkör i Alvesta. Bland hans tidigare uppdrag har han varit sekreterare i Växjö Lakers, ordförande i Anticimex och har dessutom jobbat många år i bankstyrelse. I den egna bolagsstyrelsen har han haft regelbundna styrelsesammanträden sedan start inom där hans dotter och son har medverkat men sedan 15 år tillbaka togs det in en extern ledamot i form av Karin Darlington som numera är ordförande. För 10 år sedan togs ytterligate en extern ledamot in i form av Mats Lundmark. Enligt Nils-Erik har de externa ledamöterna haft positiv påverkan på företagets utveckling.

”Styrelsesammansättningen ger nya impulser och hjälper oss att styra företaget i positiv riktning”.

 

Avslutningsvis ger Nils-Erik sina tre bästa styrelsetips:

1. Städa bolaget uppifrån – tillsätt en bra styrelse.

2. Ge dig tid att förbereda så att sammanträdena blir verkningsfulla och intressanta.

3. Våga ändra på styrelsesammansättningen innan förändring sker. Stanna inte kvar vid felaktiga styrelseledamöter när företaget kommit in i ett annat skede utan se till att personerna som sitter i styrelsen kan bidra med en viss typ av kompetens som det finns ett aktuellt behov av.

Nationella partners: