Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

Arvodesfrågan och Green Deal med ordförande Svante Forsberg via Teams!

Tid för evenemanget
2023-03-09 kl 8-9
Anmälan här

En av Styrelseakademien Sveriges viktigaste uppgifter är att vara aktiv i opinionsfrågor som berör svenskt styrelsearbete och bolagsstyrning i syfte att stärka svensk konkurrenskraft.

Ordförande Svante Forsberg ger dig senaste nytt om de två största opinionsfrågorna just nu:

* Arvodesfrågan – hur har StyrelseAkademien jobbat för att verka för en lagändring? Framsteg och prognos?

* Green Deal – hur har StyrelseAkademien tillsammans med EcoDa och andra svenska aktörer arbetat med att påverka detta för ägarstyrningen skadliga EU-förslag?

Det finns också möjlighet att ställa frågor till Svante.

SVANTE FORSBERG är civilekonom med en lång karriär på Deloitte där han varit både VD och ordförande. Svante har haft många uppdrag, bl a ordförande för FAR, medlem för Council for FEE i Bryssel, en samarbetsorganisation för revisorer och skattekonsulter. Han har länge varit aktiv inom SNS och verkat som mentor åt personer inom näringsliv och akademi.  Han är också en av initiativtagarna till Guldklubban som instiftades 2005.  Numera är Svante bl a ordförande i StyrelseAkademien Sverige, Säkra AB samt ledamot i ecoDa, Lannebo Fonder AB och Föreningen för God Sed.

Inbjudan har gått till medlemmar i Sydost och Skåne men vi välkomnar även medlemmar från övriga Sverige.

Separat mejl från sydost@styrelseakademien.se skickas med kalenderbokning och Teamslänk.

Anmälan
Senast 8 mars

Kostnad
Kostnadsfritt

Plats
Online via Teams

Kontakt
Charlotte Heliosson, sydost@styrelseakademien.se
alt. Stéfanie Feldmann, stefanie.feldmann@styrelseakademien.se

Nationella partners: