Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Månadens Medlem mars: Katharina Arvidsson

Månadens Medlem februari 2021: Katharina Arvidsson

Befattning: VD/ICA-handlare Västerviks Stormarknad AB (ICA Maxi)

Medlem i StyrelseAkademien Sydost sedan: 2012

Vill du tipsa om framtida Månadens Medlem?

Maila oss på sydost@styrelseakademien.se

Läs om tidigare Månadens Medlemmar i arkiv

: Egenföretagare Techinvestor Sweden AB

Förening

Månadens medlem mars 2021: Katharina Arvidsson

Vår verksamhetsledare intervjuar varje månad en av StyrelseAkademien Sydosts 330 medlemmar. Denna gång är det Katharina Arvidsson från Västervik.

- Hej Katharina! Som VD för ICA Maxi i Västervik, hur har det senaste året varit?

- Präglat av Corona på många sätt… Även om vi inte förlorat ekonomiskt så har vi fått ta till olika praktiska åtgärder för att minska smittspridningen. En av de senare är att vi skaffat kundräknare så antalet i butiken inte överstiger 347 personer enligt pandemilagens krav. När det gäller folks handlingsvanor har vi sett en markant ökning mot e-handel. Under 2020 ökade denna från 3 % av vår omsättning till 10 %. Så idag har jag 20 personer som jobbar enbart med att packa varor åt e-handelskunder. 

- Många förändringar på kort tid för dig som ICA-handlare! Hur länge har du förresten jobbat inom ICA?

- Hela mitt yrkesliv faktiskt. Redan på gymnasiet extraknäckte jag på ICA och efter det så drev jag och en tjejkompis en ICA-affär i Eksjö. Det var 1984. Till Västervik kom jag 1994 efter några år som tjänsteman på ICAs regionkontor i Växjö. Jag längtade efter att driva butik igen med helhetsansvar för personal, ekonomi, inköp och marknadsföring. Det blev en nyetablerad butik med lågpriskonceptet RIMI som sedan blev ICA Kvantum och därpå ICA Maxi 2011. Jag är ägare till 99 % och ICA äger 1 %, så ser det ut i de flesta större butiker. Man kan inte sälja sin butik till vem som helst utan ICAs godkännande. Hembudsskyldigheten finns inskriven i bolagsordningen.

- Hur är styrelsearbetet organiserat inom ICA-sfären?

- Varje ICA-butik är ett eget bolag med sin egen styrelse. För min del har jag två externa ledamöter. Vi har möten ca 4 gånger per år. Utöver detta så har vi många råd och utskott inom ICAs olika butiksprofiler. Vi har en förbundsstyrelse som driver ägarfrågorna inom ICA-handlarnas Förbund. För min del var jag senast med i marknadsutskottet för Maxi. Och tidigare var jag ordförande i vårt ICA-distrikt med gemensamma frågor för 200 butiker.

- Hinner du med något annat styrelseuppdrag?

- Jag tar mig också tid att vara extern ledamot hos en kollega. Vi har 2-3 möten per år. Det är bra att ge varandra idéer och kunskap mellan butikerna i de olika orterna.

- Du har varit medlem hos oss sedan 2012. Vad fick dig att ta det steget?

- Det var i samband att jag anmälde mig till Rätt Fokus i styrelsearbetet SME. Det var en nyttig utbildning som hölls här i Västervik av Nils-Erik Persson. Även efter det har jag sett till att bygga på mina kunskaper, bl a gick jag kursen i Växjö om hållbarhetsfrågor ur styrelseperspektiv. Ett aktivt styrelsearbete innebär att man får ett mer professionellt sätt att sköta sitt företag, tycker jag. Det hjälper till att hålla riktning och fart i verksamheten.

-Hur har styrelsearbetet ändrats under Coronapandemin?

-Vi har haft de flesta mötena via Teams och det är klart att vissa normala frågor som marknadsevent mm fått stryka på foten under gångna året. Dock sker de flesta löpande frågorna i ledningsgruppen så styrelsearbetet har inte påverkats så mycket.

- Slutligen Katharina, vilka är dina tre bästa styrelseråd?

- Oj, där fick jag tänka till lite. Men här är tre viktiga punkter för mig:

  1. Se till att få genomarbetad VD-rapport till styrelsemötet. Den ger styrelsen ett gott beslutsunderlag i olika frågor. Om man är VD som jag så är rapporten även användbar i viss version till lednings- och personalgrupp.

  2. Beställ kontinuerliga mätningar så ni i styrelsen kan utvärdera verksamhetens kvalitet.Vi köper t ex kundundersökning en gång per år samt har koll på medarbetarindex.

  3. Ha en god spridning av erfarenheter och hemvist i styrelsen. Det ger extra syre i styrelserummet och bättre idéer. Var inte rädd att ta in externa ledamöter, de måste inte komma från branschen.

- Tack för intervjun och lycka till med din ICA-affär och dina styrelseuppdrag!

Nationella partners: