Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Rekrytering av styrelseledamöter

Linda Petersson 0703 77 45 74
Nils-Erik Persson 0708 57 41 47 

Förening

Rekrytering av styrelseledamöter

Vårt arbetssätt är uppskattat i och med att vi bistår med hela rekryteringsprocessen enligt följande:

 1. Inledande möte med bolagets ägare/valberedning
 2. Avtal  om uppdraget
 3. Utformning av rekryteringsannons som når ca 7 500 medlemmar inom StyrelseAkademien i Sverige
 4. Mottagande av alla ansökningar med bekräftelser till de sökande och information om processen
 5. Genomläsning och värdering av alla ansökningar
 6. Framtagande av fyra kandidater för intervju med intervjuschema
 7. Återkoppling till alla sökande när uppdraget är slutfört”

  Läs mer HÄR>>
  Se film om styrelserekrytering och intervju med Nybrogrus (30 min) 

  Företag i Kalmar län har möjlighet att söka bidrag hos Region Kalmar till ”kompetensutveckling av ledning, styrelse och personal avseende processer om företagets mål, strategier eller liknande” enligt hemsidan under rubriken Företagsstöd.

  Det kan t ex handla om stöd för den första externa styrelseledamotens första årsarvode. Bidraget är max 100 000 kr och det får motsvara högst 50 % av kostnad i sammanhanget.

Nils-Erik Persson

Nils-Erik Persson
Rekryterare och ackrediterad lärare, StyrelseAkademien Sydost
0708 57 41 47       sydost@styrelseakademien.se

Linda Petersson
Rekryterare, StyrelseAkademien Sydost
0703 77 45 74        sydost@styrelseakademien.se

Nationella partners: