Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Styrelseexperten svarar

Har du en fråga till Styrelseexperten Nils-Erik Persson?

Maila din fråga till sydost@styrelseakademien.se så kanske din fråga publiceras i samband med nästa medlemsbrev!

Läs fler svar från Styrelseexperten i vårt arkiv

Förening

Styrelseexperten svarar september 2022

Fråga:

Vi har för avsikt att inrätta en valberedning i vårt bolag då vi är hela 32 delägare. Vad behöver vi tänka på?

Svar:

Det låter klokt. Det är inte effektivt att 32 personer sitter och diskuterar lämpliga styrelsekandidater.

Förslagsvis;

  1. Huvudägare/styrelseordförande eller motsvarande samlar alla ägarna på lämpligt sätt. Där  informerar man om vad en valberedning skulle kunna betyda för att förbättra kommande bedömningar av bolagets behov av kompetens och rekrytering av sådan.

  2. Presentera en skiss på en valberedningsinstruktion – så att alla får en bild av kraven på en valberedning. Kanske någon av oss i StyrelseAkademien skulle kunna bistå i sammanhanget?!

  3. Låt ägarna fundera och komma med förslag på t ex tre ledamöter i valberedningen. Till en början kanske styrelsens ordförande skall vara ledamot men inte ordförande i valberedningen (då ju denne är väl insatt i styrelsens arbete..)

  4. Inför årsstämman (eller ev inför en extra bolagsstämma) skall, så här första gången, förslag på den nya valberedningen inklusive förslaget på valberedningsinstruktion skickas ut tillsammans med andra stämmohandlingar.

  5. Vi stämman fattas dels beslut om att ändra bolagsordningen där det framgår att valberedning skall väljas vid stämma, dels att välja den första valberedningens ledamöter inkl vem som är sammankallande. Den nya bolagsordningen skall ju skickas till Bolagsverket sedermera.


/Nils-Erik

Nationella partners: