Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Styrelseexperten svarar

Har du en fråga till Styrelseexperten Nils-Erik Persson?

Maila din fråga till sydost@styrelseakademien.se så kanske din fråga publiceras i samband med nästa medlemsbrev!

Läs fler svar från Styrelseexperten i vårt arkiv

Förening

Styrelseexperten svarar juni 2022

Fråga:

Hur kan vi försäkra oss om i styrelsen att alla beslut som är tagna blir genomförda?

Svar:

Det är både en rättighet och skyldighet för en styrelse att ha full koll på att styrelsebeslut blir genomförda.

Hur når man den säkerheten? De senaste veckorna har jag t ex haft uppdrag att utbilda två bolags styrelser med omsättning mellan 200 och 1 500 milj kr för att bl a se förbättringsmöjligheter i deras styrelsearbete. Det jag frapperas av är att man i sin föredragningslista nöjer sig med att stämma av beslut m m enbart i föregående mötesprotokoll. Jag menar att det räcker inte! Man måste logga alla beslut i en beslutslista (eller vad man vill kalla den för..) som inte fram till dags dato blivit genomförda. Annars finns risk att de helt enkelt glöms bort. Det kan vara beslut som togs kanske fyra-fem styrelseprotokoll bort i tiden, men som av olika skäl kräver lång handläggningstid m m som man som styrelseledamot – och för den delen även VD – behöver bli påmind om/få en beskrivning av besluts nuläge o s v.

Så mitt förslag till dessa bolag blev; komplettera punkten ”Föregående mötes protokoll” med ”- och beslutslista”. Och då föreslår jag också att listan innehåller enbart nettobeslut, d v s att så fort styrelsen godkänner att ett beslut på lista är klart, tas det bort. Den uppdaterade listan bifogas det senaste protokollet i kallelsen.

/Nils-Erik

Nationella partners: