Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Styrelseexperten svarar

Har du en fråga till Styrelseexperten Nils-Erik Persson?

Maila din fråga till sydost@styrelseakademien.se så kanske din fråga publiceras i samband med nästa medlemsbrev! 

Läs fler svar från Styrelseexperten i vårt arkiv

Förening

Styrelseexperten svarar mars 2021

Fråga

Nyligen fick jag ett samtal om en schism mellan bolagets ordförande och vice ordförande. Ordföranden, som jag pratade med, var mycket bekymrad och hen ville verkligen få saker och ting att återgå till  det normala eller till ett ännu bättre tillstånd. Vice ordföranden hade surnat till på något – som ännu inte riktigt kommit fram i dagern. Problemet var att deras dåliga relation var ”synlig” och hade redan påverkat VD:s arbete och trivsel negativt.

Frågan jag fick var; hur hantera situationen eftersom vi inom snart skall ha viktigt möte om bolagets strategiska inriktning m fl viktiga beslut?

Svar

Det var ju inte så lätt att svara på då jag inte kände någon av dessa inblandade personer. Och jag hade bara hört ordförandens version. Men jag gav ett generellt svar; du som är ordförande har det största ansvaret för att dels styrelsen fungerar på allra bästa sätt, dels för att VD trivs i sin roll och kan ge underlag till och effektuera fattade beslut. Eftersom vice ordförande hade gjort sig svåråtkomlig, menade jag, att ordföranden helt enkelt fick åka hem till hen och meddela att man måste sätta sig ner och bena ut vad som har hänt och hur man skulle kunna lösa knuten/knutarna. Inte om en månad utan DIREKT. I sådana här lägen är det ordförande som måste visa handlingskraft – eller makt om man väljer det ordet – och inte låta någon annan ta över!

Relationen mellan ordförande och vice ordförande är så viktig. Om ordförande blir sjuk eller av annat skäl inte kan fullgöra sitt uppdrag vid något möte, måste ju vice ordförande träda in. Och då duger det inte med negativ inställning från hen! Jag är vice ordförande i en organisation. Ordföranden och jag har stort förtroende för varandra och vi har säkert kontakt med varandra varannan vecka! Det vet jag att verksamhetschefen uppskattar – för det påverkar hela stämningen – jag lovar.

/ Nils-Erik

Nationella partners: