Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Styrelseexperten svarar

Har du en fråga till Styrelseexperten Nils-Erik Persson?

Maila din fråga till sydost@styrelseakademien.se så kanske din fråga publiceras i samband med nästa medlemsbrev!

Läs fler svar från Styrelseexperten i vårt arkiv

Förening

Styrelseexperten svarar november 2022

Fråga:

Har du något förslag på avtal som vi kan använda oss av när vi nu tar in en extern styrelseordförande?

Svar:

Det är bra att du frågar! Det blir lättare att hantera en extern person om ni skriver ner vad som skall gälla och inte bara gör det muntligt.

Här får du förslag på tänkbar text inne i själva överenskommelsen:

 • NN innehar förtroendeuppdraget som styrelseordförande i bolaget från och med årsstämman 20__ till och med årsstämman 20__.
  Om uppdraget förlängs sker det genom omval vid årsstämman 20__.

 • arvode för denna period _ kr.

 • bruttoarvodet betalas ut enligt följande:  50 %, d v s _ kr, den___ och 50 % d v s _ kr direkt efter
  årsstämman 20__ till konto _______ i _________-banken efter avdrag med _ %:s skatt.

 • i arbetet ingår beräknat _ styrelsesammanträden/verksamhetsår med tillhörande för- och efterarbeten liksom löpande kontakter per telefon och/eller personliga möten.

 • arbetsuppgifter som ligger utanför normalt styrelserelaterade frågor faktureras från
  NN:s bolag separat efter överenskommelse i varje enskilt fall (ex v speciellt, tillfälligt arbete med utbildning, utredning eller motsvarande).

Om du vill ha ett exempel på ett avtal så hör av dig så skickar jag ett.

Mvh Nils-Erik

Nationella partners: