Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Bra styrelsearbete och
bolagsstyrning, hur sker det?
 

ANMÄLAN >>

Obs! Vid digitala träffar avanmälan senast dagen innan.

Observera att en bekräftelse kommer via mejl efter slutförd anmälan. Om bekräftelse inte kommer vänligen kontakta oss på:
Mobil: 0761-979930 eller E-post: vastsverige@styrelseakademien.se

Datum | torsdag 6 maj

Tid | 09.00 - 10.00

Plats | Digitalt event i Microsoft Teams, instruktioner skickas ut till anmälda dagen innan.
____________________________

StyrelseAkademien Västsverige
Förening

Bra styrelsearbete och bolagsstyrning, hur sker det?

 

Välkomna till ett samtal med Petra Palmgren Lindwall, Daniel Yar och John Saldin kring skillnaden på bra och dålig bolagsstyrning.

Med principen "följ eller förklara" fungerar Vägledning till god styrelsesed som ett rättesnöre. Hur blir detta levande och inte bara ett styrdokument?

Petra Palmgren Lindwall

     

 

    

Petra Palmgren Lindwall arbetar med styrelsearbete i ägarledda och entreprenöriella tillväxtbolag samt utbildar inom olika bolagstyrningsområden såsom ägardirektiv, strategiarbete för styrelsen, högpresterande styrelseteam och värdet av ett aktivt styrelsearbete. Petra är ackrediterad lärare inom StyrelseAkademien.

John Saldin   

John Saldin, Senior Consultant hos CANEA Partner Group. Johns erfarenhet är som entreprenör och företagare, anställd i tillväxtbolag och inom akademien. Idag som rådgivare och konsult inom bolagsstyrning, strategiarbete och strukturerad omvärldsanalys. 

Daniel Yar       

Daniel Yar Hamidi, universitetslektor och biträdande professor i entreprenörskap och företagsdesign vid Högskolan i Borås och University of Wolverhampton, Storbritannien. Hans forskning är inom styrning av europeiska små och medelstora företag. Daniel är ackrediterad lärare inom StyrelseAkademien.

Styrelsens uppgift, förutom att arbeta med tillväxtagendan, är styrning.
Aktiebolagslagen innehåller grundläggande regler om bolagets organisation och kravet på intern kontroll. StyrelseAkademien tog 2003 initiativet till "Vägledning till god styrelsesed", som sedan reviderats flera gånger. Ett rättesnöre för hur styrelsearbete bör bedrivas, främst i mindre och medelstora, onoterade bolag.

Begreppet bolagsstyrning / corporate governance är de tankegångar och bestämmelser om hur bolag skall ägas och styras. I arbetet med att utveckla verksamhet är styrningen, vem gör vad, central. Att skilja på ägarfrågor / styrelsens arbete / ledningens verkställande och genomförande, är avgörande för att ta bort dubbelarbete och skapa tydlighet.

Listan är lång på organisationer som har misslyckats med sitt styrningsramverk, med resultat som mutskandaler, diesel-utsläppsskandaler, bidragsfusk mm, mm. Förutom de direkta kostnaderna för denna typ skandaler, så är den negativa mediala uppmärksamheten ofta till enorm skada för varumärket.

 

Varmt Välkommen önskar StyrelseAkademien Västsverige & Canea

Nationella partners: