Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Klicka på önskat datum för anmälan

OBSERVERA! Vid digitala träffar avanmälan senast dagen innan.

Datum | 

4 april 2022

Tid | 09.00 - 09.45

Plats | Digitalt event, instruktioner skickas ut till anmälda dagen innan.
__________________

Kursledare |  Christina Lindberg
Christina Lindberg

Förening

Insikt om - Ekonomi i styrelsearbetet

Styrelseekonomi för icke ekonomer är den enklaste beskrivningen. Vad är viktigt i rapportinstruktionen? Vilka nyckeltal är relevanta för styrelsen? Vad berättar balansräkningen och vad innebär kontrollbalansräkning?

Två områden är i centrum; min roll och mitt ansvar som styrelseledamot kopplat till verksamhetens ekonomi och uppföljning samt det framåtsyftande arbetet med tillväxtagendan, hur mäter vi rätt saker.

Christina Lindberg är verksam som konsult och utbildare inom områdena strategi- och affärsutveckling, ekonomistyrning samt styrelsearbete. Med sin bakgrund och kunskap kan Christina de olika associationsformerna och ägarförhållanden som ägarledd och offentligt ägt.

Christina har under större delen av sitt arbetsliv haft externa styrelseuppdrag parallellt med ordinarie tjänst, främst inom ägarledda bolag, men också ideella föreningar och intresseorganisationer. Christina är ackrediterad lärare för styrelseutbildningar inom StyrelseAkademien såsom Rätt Fokus för SME- och Kommunala bolag samt ordförandeutbildningen och ekonomiutbildningen. 

Varmt välkomna önskar StyrelseAkademien Västsverige & Christina Lindberg

StyrelseAkademien Västsverige

Nationella partners: