Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

För anmälan klicka på önskat datum

- 25 februari
- 20 april
- 2 juni

Tid |
15.00 - 16.15

Plats | Digitalt event via Microsoft Teams, länk skickas ut till anmälda dagen innan.

OBSERVERA! Vid digitala träffar avanmälan senast dagen innan.

Förening

Information om styrelsearbete & StyrelseAkademien


StyrelseAkademien är Sveriges största nätverk av styrelseledamöter och ägare som är intresserade av bolagsstyrning och styrelsefrågor.
Vi är en medlemsorganisation med drygt 800 medlemmar i Västsverige och 7000 i hela Sverige. 

Vi vill bidra till ökad tillväxt i vår region och hjälpa företag att få struktur på sin bolagsstyrning. Det gör vi genom utbildning, styrelseutvärderingar, rekrytering, ansvarsförsäkringar och ett brett nätverk där våra medlemmar kan mötas, byta erfarenheter och ta vara på varandras kompetenser.

Steget till att ta in externa rådgivare är för de flesta företag stort. Även att ta sig an sitt första uppdrag är en resa.

Välkommen till en genomgång kring några viktiga erfarenheter våra medlemmar har inom:

  • Ägardirektiv
  • Ansvarsfördelning ägare/syrelse/vd
  • Styrelseutvärdering
  • Valberedningensuppgift och ansvar
  • Rekrytering av externa styrelseledamöter
  • Ansvarsförsäkring
  • Ersättning för styrelsearbete
  • Hög gemensam lägstanivå inom styrelsekunskap

Ta gärna med (och anmäl) fler från er ägargrupp/ledning/styrelse eller den du känner som delar ditt intresse kring bolagsstyrning och styrelsearbete.

Presenteras av Jan Lindblom, verksamhetschef StyrelseAkademien Västsverige.

Varmt Välkommen!

Nationella partners: