Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

insikt om styrelsearbete, styrelsekunskap & StyrelseAkademien

För anmälan klicka på önskat datum

- 17 augusti

- 15 september

- 4 oktober

- 10 november

- 9 december

Tid | 15.00 - 16.30

Plats | Digitalt event via Microsoft Teams, länk skickas ut till anmälda dagen innan.

OBSERVERA! Vid digitala träffar avanmälan senast dagen innan.

Förening

Utveckla dig genom mer kunskap

StyrelseAkademien är Sveriges största nätverk av styrelseledamöter och ägare som är intresserade av bolagsstyrning och styrelsefrågor. Vi är en medlemsorganisation med 950 medlemmar i Västsverige och 7 500 i hela Sverige. 

Vi vill bidra till ökad tillväxt i vår region och hjälpa företag att få struktur på sin bolagsstyrning. Det gör vi genom utbildning, styrelseutvärderingar, rekrytering, ansvarsförsäkringar och ett brett nätverk där våra medlemmar kan mötas, byta erfarenheter och ta vara på varandras kompetenser.

Steget till att ta in externa rådgivare är för de flesta företag stort. Även att ta sig an sitt första uppdrag är en resa.

Välkommen till en genomgång kring några viktiga erfarenheter våra medlemmar har inom:

  • Ansvarsfördelning ägare/styrelse/vd
  • Ägardirektiv
  • Styrelseutvärdering
  • Valberedningens (ägarnas) uppgift och ansvar
  • Rekrytering av externa styrelseledamöter
  • Hög gemensam lägstanivå inom styrelsekunskap
  • Ansvarsförsäkring
  • Ersättning för styrelsearbete
  • Certifierad styrelsekunskap genom Rätt Fokus
  • Komplettera och vässa din styrelsekompetens ytterligare inom; Strategi ur ett styrelseperspektiv, Styrelseekonomi för icke ekonomer, Ordföranderollen och Protokollet som styrelsens styrdokument

StyrelseAkademien är den normgivande organisationen för professionellt styrelsearbete i Sverige. Vår certifiering ger dig en unik kvalitetsstämpel som är meriterande när ägare och valberedningar söker styrelse­ledamöter.


Presenteras av Jan Lindblom, verksamhetschef StyrelseAkademien Västsverige.

Varmt Välkommen!

Nationella partners: