Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

nätverk - professionella styrelsearbetare

Vill du komma med? Gå in och fyll i dina uppgifter så skickar vi en inbjudan >>

Tid | 08.00 - 09.45 - frukost serveras
        eller
       
11.00 - 13.15 - lunch serveras

- 11 november | frukost
värd Andra AP fonden

- 15 december | lunch
värd: Skandia

Förening

Erfarenhetsutbyte mellan professionella styrelsearbetare

 

StyrelseAkademien Västsverige bjuder in professionella styrelsearbetare till en arena för att kunna träffas och utbyta erfarenheter av sitt yrke, förutsättningar för att utveckla styrelseuppdraget och styrelsearbetet, omvärldsbevakning och utveckla kontaktnätet. Träffen kallar vi "Nätverk Professionella styrelsearbetare". Det ska vara utvecklande för samtliga deltagare. Formen är likt ett rundabordssamtal.

En medlem eller partner med expertkunskaper inom ett specifikt styrelseämne agerar facilitator samt inleder samtalet några minuter. Samtalet sker kring ett eller flera ämnen där alla deltar med sina kunskaper och erfarenheter. Syftet är att utöka sitt nätverk, belysa aktuella styrelseämnen och ta del av varandras erfarenheter.

För att utveckla våra nätverk, och skapa mer medlemsnytta, Från styrelsearbetare till styrelsearbetare - för ett värdeskapande styrelsearbete.

Till varje round table förbereder en medlem tema och dragning kring 5-10 minuter kring det ämne vi öppnar med.

agenda

  • Presentation av dagens tema och av deltagarna vid dagens nätverk
  • Kort genomgång av dagens tema.
  • Tankar och återkoppling kring frågan från var och en.
  • Diskussion
  • Summering

 

Varmt välkommen!

StyrelseAkademien Västsverige

 

Nationella partners: