Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

nätverk - valberedare

Vill du komma med? Gå in och fyll i dina uppgifter så skickar vi en inbjudan >>

Tid | 08.00 - 09.45
Frukost serveras

- 9 november - AP2

Förening

Erfarenhetsutbyte mellan valberedare

StyrelseAkademien Västsverige bjuder in valberedare till en arena för att kunna träffas och utbyta erfarenheter inom sitt uppdrag och styrelsearbete. Träffen kallar vi "Nätverk Valberedare", som en del av omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte. Det ska vara utvecklande för samtliga deltagare. Formen är likt ett rundabordssamtal.

Samtalet sker kring ett eller flera ämnen där alla deltar med sina kunskaper och erfarenheter. Syftet är att utöka sitt nätverk, belysa aktuella styrelseämnen och ta del av varandras erfarenheter.

För att utveckla våra nätverk, och skapa mer medlemsnytta, från styrelsearbetare till styrelsearbetare - för ett värdeskapande styrelsearbete.

AGENDA |
           
Presentation av deltagarna
            Kort genomgång av dagens tema
            Tankar och återkoppling kring frågan från var och en
            Diskussion
            Summering
Antalet är max 12 inklusive moderator & värd. 
_____
 

TEMA -

9 november | Utvärdering för lärande och utveckling
- Hur utvärderar styrelsen verksamheten och VD så rätt saker mäts? Mål och nyckeltal – hur sker uppföljning? Prioritering av mål och nyckeltal – hur sker uppföljning? Styrelsens utvärdering av sig själva för sitt eget utvecklingsarbete samt information till ägare och valberedning? Ersättningsnivåer och modeller. Vad händer med möjligheten att fakturera sin ersättning?

 

Varmt välkommen!

StyrelseAkademien Västsverige

 

Nationella partners: