Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

nätverk för valberedare

Vill du komma med? Gå in och fyll i dina uppgifter så skickar vi en inbjudan >>

- 15 mars kl. 08.00 - 09.45
plats: Almi Invest

- 24 april kl. 08.00 - 09.45
plats: Andra AP fonden

Förening

Erfarenhetsutbyte mellan valberedare

Styrelseakademien Västsverige bjuder in valberedare till en arena för att kunna träffas och utbyta erfarenheter inom sitt uppdrag och styrelsearbete. Träffen kallar vi "Nätverk Valberedare", som en del av omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte. Det ska vara utvecklande för samtliga deltagare. Formen är likt ett rundabordssamtal.

Samtalet sker kring ett eller flera ämnen där alla deltar med sina kunskaper och erfarenheter. Syftet är att utöka sitt nätverk, belysa aktuella styrelseämnen och ta del av varandras erfarenheter.

För att utveckla våra nätverk, och skapa mer medlemsnytta, från styrelsearbetare till styrelsearbetare - för ett värdeskapande styrelsearbete.

____

TEMA

15 mars | 08.00 – 09.45 - Almi Invest
Utvärdering för lärande och utveckling. Hur utvärderar styrelsen verksamheten och VD så rätt saker mäts? Mål och nyckeltal – hur sker uppföljning?
Inspiratör: Mats Engström, valberedningen bl.a. BICO

24 april | 08.00 – 09.45 - Andra AP fonden
Valberedningsinstruktion, vad är centralt att ha med? Att bra planerat valberedningsarbete, när börjar det och hur förankras det rätt? Vad betyder styrelsekunskap, helikopterperspektiv och branschvana?
Inspiratör: Ulrika Danielson, ägaransvarig AP2

Varmt välkommen!

StyrelseAkademien Västsverige

 

Nationella partners: