Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

PROFFESIONELLA STYRELSEARBETARE

Är du intresserad av att delta, mejla vår
verksamhetschef Jan Lindblom för en
personlig inbjudan:
jan.lindblom@styrelseakademien.se

 • 4 mars
  värd: Grant Thornton
  Tid | 11.30 - 13.30
   
  Lunch serveras

 • 27 april
  värd: KPMG
  Tid | 08.00 - 09.30

 • 11 juni
  värd: Ackordscentralen
  Tid | 11.30 - 13.30
  Lunch serveras
Förening

Erfarenhetsutbyte mellan proffesionella styrelsearbetare kring bolagsutbeckling och sitt uppdrag

StyrelseAkademien Västsverige bjuder in professionella styrelsearbetare till en arena för att kunna träffas och utbyta erfarenheter av sitt yrke, förutsättningar för att utveckla styrelseuppdraget och styrelsearbetet, omvärldsbevakning och utveckla kontaktnätet.

Träffen kallar vi "professionella styrelsearbetare". Det ska vara utvecklande för samtliga deltagare. Formen är likt ett rundabordssamtal.

En medlem eller partner med expertkunskaper inom ett specifikt styrelseämne agerar facilitator samt inleder samtalet några minuter. Syftet är att utöka sitt nätverk, belysa aktuella styrelseämnen och ta del av varandras erfarenheter.

Är du intresserad av att delta, mejla vår verksamhetschef Jan Lindblom för en personlig inbjudan på jan.lindblom@styrelseakademien.se

StyrelseAkademien Västsverige

 

Nationella partners: