Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Utbildning - Protokollföring

ANMÄLAN >>

Datum | 23 mars

Tid | 09.00 - 12.00

Plats | World Trade Center
            Mässans gata 10
            Göteborg

Pris | 3 500 kr exkl. moms
         medlemspris 2 500 kr exkl. moms
         (Medlemsavgift 1 600 kr/år inkl. moms)

____________ 

Lärare | Natalie Bäck
Förening

Styrelseutbildning | Halvdag

"Styrelsens protokoll"

Målgrupp |

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar i styrelser och därmed har att hantera det viktigaste styrdokumentet – protokollet.

Ordföranden är ansvarig för protokollet |

Som styrelsens ordförande är protokollet ditt ansvar och protokollföraren skriver det, ni båda skriver under. Att båda dessa personer har samma kunskap om protokollet är centralt. Styrelsens protokollförare bör ha insyn i lagar och kunskap om styrande dokument för att bistå styrelsen och ordföranden. En god känsla för att uttrycka sig i protokollet så det tydligt framgår vad som är beslutat och underlagen för detta beslut. Välformulerade protokoll är viktiga för att skapa en tydlig förväntan på VD och formuleringen kan vara avgörande för att skydda både styrelse och VD vid ansvarsfrågor. Det är också en trygghet för ordföranden, så som ansvarig för protokollet, att veta att protokollet sköts av någon som fått en utbildning i de frågeställningar som är viktiga att tänka på.

Protokollförarens roll är viktig för att styrelsearbetet ska fungera väl och för att styrelsen ska kunna fokusera på styrelsearbetet.
Utbildningen vänder sig till alla typer av styrelser; aktiebolag, stiftelser och ekonomiska föreningar och hanterar bl.a. punkterna:

  • Styrelsens och protokollförarens uppgifter
  • Relevanta regelverk – lagar, regelverk och styrande dokument
  • Protokollförarens
  • sampel med ordföranden respektive VD
  • Viktigt att tänka på vid mötets förberedelse
  • Styrelsemötet - formalia, praktiska frågor, roller
  • Protokollet – formalia och rekommendationer
  • Hantering efter styrelsemötets slut

Kursen ger också praktiska tips, verktyg och checklistor som kan effektivisera arbetet för protokollföraren och samtidigt underlätta arbetet för ordföranden, vd:n och styrelsen. Utrymme ges också för att diskutera knepiga situationer och oväntade händelser. 

Varmt Välkommen önskar
StyrelseAkademien Västsverige

Nationella partners: