Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Styrelseutblick

Klicka på önskat datum för anmälan

Observera: Avanmälan senast 3 dagar innan.
Sen/utebliven avanmälan debiteras med 200 kr.

Tid | 07.30 - 09.15
          Frukost serveras

  • Nya datum kommer inom kort
Observera att en bekräftelse kommer via mejl efter slutförd anmälan .Om bekräftelse inte kommer vänligen kontakta oss på: Mobil: 0761-979930 eller E-post: vastsverige@styrelseakademien.se  
Förening

Erfarenhetsutbyte mellan styrelseordförande

StyrelseAkademien Västsverige bjuder in styrelseordförande till en arena för att kunna träffas och utbyta erfarenheter i styrelsearbete. Träffen kallar vi "Styrelseutblick", som en del av omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte. Det ska vara utvecklande för samtliga deltagare. Formen är likt ett rundabordssamtal.

En medlem eller partner med expertkunskaper inom ett specifikt styrelseämne agerar facilitator samt inleder samtalet några minuter. Syftet är att utöka sitt nätverk, belysa aktuella styrelseämnen och ta del av varandras erfarenheter.

Antalet är max 12 inklusive värd. Ämnet för dagen presenteras på plasts. 

AGENDA |

            Presentation av dagens tema och av deltagarna vi dagens Styrelseutblick
            Kort genomgång av dagens tema
            Tankar och återkoppling kring frågan från var och en
            Diskussion
            Summering
            Avslutning

Välkommen till en mindre aktivitet med stort utrymme.

StyrelseAkademien Västsverige

 

Nationella partners: