Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

Förening

nätverk för Erfarenhetsutbyte mellan medlemmar

Medlemmarnas syfte med föreningen StyrelseAkademien Västsverige är att befrämja kunskap, skapa nätverk och stötta vid styrelserekrytering. 
Erfarenhetsutbyte med andra som arbetar med liknande saker och gjort den resan man planerar är berikande. Bland annat därför är nätverk viktigt.

De nätverk vi idag driver, och startar upp under hösten, är:

- STYRELSEORDFÖRANDE | Träffas 10 gånger per år över frukost. Ordförande i styrelse för olika associationsformer men främst ägarledda aktiebolag. Träffen kallar vi "Styrelseutblick", som en del av omvärldsbevakning och erfarenhetsutbyte. Det ska vara utvecklande för samtliga deltagare. Formen är likt ett rundabordssamtal och kravet är ordförande i minst en styrelse.

- PROFFESSIONELLA STYRELSEARBETARE | Alla deltagare arbetar i huvudsak med styrelsearbete. Nätverket är en arena för att kunna träffas och utbyta erfarenheter av sitt yrke, förutsättningar för att utveckla styrelseuppdraget och styrelsearbetet, omvärldsbevakning och utveckla kontaktnätet.

- INVESTERARNÄTVERK FÖR STYRELSEARBETE | Investerarens utmaning för att bidra till tillväxtagendan, förutom ägarkapital, är delvis genom styrelsearbete och rätt styrelserekrytering. Nätverket är en arena för att kunna träffas och utbyta erfarenheter av värdetillväxt utifrån styrelsearbete och de som deltar arbetar med investeringar av sina eller uppdragsgivares pengar. Formen är likt ett rundabordssamtal. 

- STYRELSENÄTVERK I VÄST | Den sista fredagen i varje månad bjuder vi till styrelsefrukost i Uddevalla där ämnet är inom bolagsstyrning och tillväxt. Nätverket är styrelseaktiva, ägare och VD från Uddevalla / Trollhättan och övriga Fyrbodal. 

- EKENS STYRELSENÄTVERK | Vi bjuder vi till styrelsefrukost i Alingsås där ämnet är inom bolagsstyrning och tillväxt. Nätverket är styrelseaktiva, ägare och VD från bolag och verksamheter i geografin i och kring Alingsås, Vårgårda, Herrljunga och Lerum. 

- OFFENTLIGT ÄGDA BOLAG | I Västsverige finns det en bit över 100 offentligt ägda aktiebolag. Att leda dessa bolag som ägare, styrelse och ledning har sina specifika frågor som inte andra AB har. Exempelvis; ägandet styrs av kommunallagen och tillsättandet av ledamöter bereds av de politiska partiernas valberedningar. Detta nätverk samlas kring de offentligt ägda bolagens frågeställningar. För ägare (exempelvis kommunstyrelser / kommundirektörer), bolagsstyrelser och VD. 

- STIFTELSER | Med stiftelselagen skapas en egen associationsform i stiftelser. Styrelsen har inget ägardirektiv förutom stadgarna och annan uttryckt vilja av stiftarna. Detta nätverk samlas kring verksamhetsutveckling, styrelsens ansvar och de utmaningar vi har gemensamt genom denna form.

- VALBEREDARE | Att bereda valet av nästa styrelse inför nästa stämma kräver planering, personkännedom, styrelsekunskap och bra nätverk. Likt planeringen av styrelseåret planeras valberedningsåret. Genomförande av styrelseutvärdering, vad kräver strategi och affärsplan för erfarenhet och kunskap i styrelsen, vilka luckor skall fyllas och att skapa förutsättningen för ett bra kompletterande lagarbete. Detta nätverk stöttar varandra med kunskap och erfarenhet samt det centrala – kontakter i varandras nätverk.

- LEDAMOT I NOTERADE BOLAG | Alla deltagare arbetar i minst ett noterat bolags styrelse. Nätverket är en arena för att kunna träffas och utbyta erfarenheter, förutsättningar för att utveckla styrelseuppdraget och styrelsearbetet, omvärldsbevakning och utveckla kontaktnätet. 

Nationella partners: