Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

"Från mentor till styrelse"

Datum | tisdag 20 november

Tid | 17.00 - 19.00

Plats | KPMG, Göteborg
           Norra Hamngatan 22
           Karta...
____________________________________

StyrelseAkademien Västsverige

Förening

StyrelseSeminarium

"Från mentor till styrelse"

Steget till att ta in externa rådgivare är för de flesta företag stort. Även att ta sig an sitt första uppdrag är en resa.
Vi kommer ta upp frågor kring rådgivarens ansvar; som mentor, advisory board eller styrelseledamot. 

_____________________________ 
- Almi Företagspartner
har Sveriges största program för mentorer till företagare. Presenteras av Heléne Öhrvall, innovationsansvarig.
Heléne Öhrvall
- Rebu Burubwa, VD och grundare, Rutasoka Coffee Sweden AB. En eldsjän som genom sitt företagande i Sverige stöttar insatser i sitt hemland Kongo. Rebu utsågs till Årets Unga Pionjär 2018 för Region Väst. Rebu berättar om effekterna av att bygga nätverk och av mentorskap.
Rebu Burubwa
_____________________________ 
 - StyrelseAkademien är Sveriges största nätverk av styrelseledamöter och ägare som är intresserade av bolagsstyrning och styrelsefrågor. Presenteras av Jan Lindblom, verksamhetschef i Västsverige.

Jan Lindblom
_____________________________ 
- KPMG stöttar sina kunder med att skapa tryggheten och förståelse om verksamheten i företaget. Ett av förslagen är ofta att strukturera upp styrelsearbetet med hjälp av en extern styrelseordförande. Presenteras av Sven Cristea, auktoriserad revisor.

Sven Cristea
_____________________________ 

Varmt välkomna önskar StyrelseAkademien Västsverige, Almi & KPMG
StyrelseAkademien Västsverige        ALMI        KPMG     

Nationella partners: