Filtera på:
StyrelseAkademiens medlemskap

Ett medlemskap i StyrelseAkademien kan skapa nya möjligheter för både dig och din verksamhet.

 

Som medlem erbjuds du kunskapshöjande utbildningar, aktiviteter och får tillgång till vårt breda nätverk. Vi delar med oss av vår kunskap, bland annat via Kunskapsbanken, och i medlemstidningen Professionellt Styrelsearbete. Dessutom får du medlemspriser på utbildningar och tjänster.

 

Som medlem får du:

 

 

 

Medlemspriser: Du får medlemspriser på utbildningar, kurser, seminarier, utvald styrelselitteratur och olika tjänster som underlättar styrelsearbetet.

REGISTRERA

TOTALT   1 365 SEK
  Moms 25% 235 SEK
  Att betala (medlem) 1 600 SEK
villkoren

KONTAKTA OSS

HITTA LOKAL KONTAKT?

VÄLJ ETT ÄMNE

FULLBOKAT - mejla oss om du vill stå på väntelista.
vastsverige@styrelseakademien.se
Observera att en bekräftelse kommer via mejl efter slutförd anmälan.
Om bekräftelse inte kommer vänligen kontakta kansliet på:
Mobil: 0761-979930 eller E-post: vastsverige@styrelseakademien.se

Datum | fredag 9 juni

Tid | 07.30 - 09.15

Plats | Front Advokater, Kungstorget 2

 

 

 
Förening

StyrelseFrukost

- i samarbete med Front Advokater och Söderberg & Partners

”Va? Var det mitt ansvar?”

Nina Wittholt, Patric Lundin och Jonatan Adolfsson från Front Advokater pratar om styrelsens skadeståndsansvar med utgångspunkt i den senaste tidens rättsutveckling. Vi hör också Söderberg & Partners presentera StyrelseAkademiens försäkring.


Ökade krav mot styrelseledamöter 
På senare tid har styrelseansvaret fått allt större fokus. Det är en del av en pågående trend där kravbenägenheten mot styrelseledamöter ökar alltmer. Tidigare har främst institutionella kreditgivare och Skatteverket agerat mot styrelseledamöter men alltfler utomstående parter vänder nu blicken mot styrelsen. Exempel på detta finns i fall där talerätt mot styrelseledamöter sålts i flera led för att sedan aktualiseras av parter som saknar koppling till bolaget. 

Grunderna för styrelsens ansvar
Styrelseledamöter har ett långtgående ansvar i företaget. Skadeståndsansvar kan uppkomma på flera olika grunder, bland annat enligt reglerna om aktiebolag, årsredovisning och skattebetalning. Med avstamp i de senaste årens rättsfall på området följer en case-baserad presentation av vilka regler en styrelseledamot måste förhålla sig till. 

Styrelseförsäkringen
Styrelseförsäkringen är ett regelmässigt inslag i de flesta bolag med en aktiv styrelse. För att säkerställa att försäkringen täcker eventuella anspråk gäller det dock att ha koll på försäkringsvillkoren. Utifrån fall där styrelseledamöter blivit personligt ansvariga trots försäkring görs en genomgång av hur försäkringen ska utformas för att uppfylla sitt syfte. 


Varmt Välkomna!

   

Nationella partners: